Home -> Medailles -> Politie -> Onderscheidingsteken voor bijzondere operationele inzet Nederlandse Douane

Onderscheidingsteken voor bijzondere operationele inzet Nederlandse Douane

Het Onderscheidingsteken voor bijzondere operationele inzet Nederlandse Douane is ingesteld bij Koninklijk besluit van 7 juni 2022, nr. 2022001204, en kan worden toegekend aan elke ambtenaar, resorterend onder het directoraat-generaal van de douane, die:

  1. ten minste 6 maanden aaneengesloten operationele dienst heeft verricht in het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk of in een land buiten Europa, voor of door de Douane alsmede voor andere door Onze Minister te bepalen vormen van bijzondere inzet of missies en waarvoor geen andere onderscheiding is toegekend;
  2. ten minste 24 maanden operationele dienst heeft verricht in het buitenland, opgebouwd uit perioden van minimaal 30 aaneengesloten dagen, voor of door de Douane alsmede voor andere door Onze Minister te bepalen vormen van bijzondere inzet of missies en waarvoor geen andere onderscheiding is toegekend;
  3. ten minste 48 maanden, opgebouwd uit perioden van minimaal 30 aaneengesloten dagen, geplaatst en tewerk is gesteld in het buitenland voor of door de Douane in een Nederlandse ambassade of consulaat of in een internationale staf of orgaan;
  4. na functieopleiding ten minste 36 maanden, opgebouwd uit perioden van minimaal 30 aaneengesloten dagen, operationele dienst heeft verricht bij het Team Bijzondere Bijstand.

Het is een ronde medaille met een middellijn van 35 millimeter en is vervaardigd van messing met een antiekbronzen afwerking. De voorzijde van het onderscheidingsteken toont in hoog reliëf het oostelijk gedeelte van het westelijk halfrond en westelijk gedeelte van het oostelijk halfrond met daarop een gekroond douane-embleem oprijzend uit de Zuid Atlantische Oceaan. De keerzijde vertoont in reliëf het gestileerde Rijkswapen uit de Rijkshuisstijl.

Naar het batonsoverzicht

Het lint is 27 millimeter breed. In het midden bevat het drie 1 millimeter brede banen van rood-wit-blauw. Deze worden aan weerszijden geflankeerd door een baan van elk 3 millimeter in 'Rijkshuisstijl Mintgroen', de formele communicatiekleur van de Douane. Aan weerszijden daarvan een baan van elk 3 millimeter uitgevoerd in 'Rijksoverheid (donker) Blauw'. Vervolgens aan weerszijden een witte baan van 1 millimeter. Tot slot worden de randen van het lint gekenmerkt door een baan van elk 3 millimeter in het huisstijl blauw van de Werelddouaneorganisatie (World Customs Organization).


Literatuur

"Besluit van 7 juni 2022, [nr. 2022001204] houdende instelling van het onderscheidingsteken voor bijzondere operationele inzet Nederlandse Douane", Nederlandse Staatscourant 2022, nr. 17257