Home -> Medailles -> Politie -> Herinneringspenning van de verlovingsfeesten 1936

Herinneringspenning van de verlovingsfeesten 1936

Deze draagmedaille is ingesteld door een comité van vooraanstaande Haagsche burgers en uitgereikt aan alle leden van het Haagse politiekorps als huldeblijk voor de uitnemende wijze waarop deze haar taak gedurende de feestweek ter gelegenheid van de verloving van H.K.H. Prinses Juliana met Prins Bernhard had verricht.

Het is een ronde medaille met een middellijn van 22 millimeter. De voorzijde vertoont de wapenschilden van Bernhard en Juliana, rustend op takken van olijf- en oranjebladeren.
Op de keerzijde staat de tekst "8-15 SEPT. 1936 VAN DE HAAGSCHE BURGERIJ", deze wordt omcirkeld door twee takken van olijf- en oranjeblaadjes.
Modelleur is M.P.J. Fleur en de fabrikant is Koninklijke Begeer.

Naar het batonsoverzicht

Het lint is gelijk verdeeld in een baan van geel en een baan van groen.

Het was niet toegestaan de medaille op de uniform te dragen.


Literatuur

Müller, E.H. (2004). Voor trouwe plichtsbetrachting - onderscheidingen van de Nederlandse Politie. Blokker: Eigen uitgave
Weiler, Jhr. ir. A.C. von (1960). Naamloze Venootschap Koninklijke Begeer Ateliers voor Edelsmeed- en Penningkunst Voorschoten. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960. Deel V. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., p. 13 [1012].