Home -> Medailles -> Politie -> Eerekruis van de A.P.G.S.

Eerekruis van de Amsterdamsche Politie Gymnastiek- en Sportvereeniging

Dit kruis werd onder andere toegekend aan A.P.G.S.-leden na het 10 maal volbrengen van de Vierdaagse Afstandsmarsen of het voor de 10e maal behalen van het N.O.C.-vaardigheidsdiploma.

Het is een vierarmig wit metalen kruis. De voorzijde vertoont in een cirkelvormig veld het logo van de A.P.G.S. in zwart/rood emaille uitgevoerd. Tussen de armen zijn gestileerde graankolven en -halmen geplaatst.

Naar het batonsoverzicht

Het kruis hangt van een rood-zwart lint.

Het werd geleverd door het Amsterdamse medaillehuis Wijnands & Van Rensen.

In de kronieken wordt ook wel eens gesproken van een Kruis van Verdienste van de Amsterdamse Politie Gymnastiek- en Sportvereeniging. Of het hier om hetzelfde kruis gaat, of om een ander, is niet duidelijk.


Literatuur

"Voor trouwe plichtsbetrachting - onderscheidingen van de Nederlandse Politie", E.H. Müller, Blokker, 2004