Home -> Medailles -> Politie -> Draagteken van de Amsterdamsche Politiebond

Draagteken van de Amsterdamsche Politiebond

De Amsterdamsche Politiebond (A.P.B.) werd op 25 juni 1894 opgericht. Oorspronkelijk was dit de Afdeling Amsterdam van de Algemeene Nederlandsche Politiebond, doch door onvrede binnen de gelederen werd er voor gekozen om zelfstandig verder te gaan. Deze Amsterdamsche Politiebond heeft nog tot 29 januari 1946 bestaan; op die datum ging zij op in de Nederlandse Politiebond (N.P.B.). Helaas had de nieuwe bond weinig feeling met historie en is een groot deel van de archieven van haar voorgangers (A.P.B., A.N.P.B., A.B.v.P.N. en R.P.V.) vernietigd.

Van de A.P.B. is een draagteken bekend, waarvan wordt vermoed dat ze alleen als teken van lidmaatschap werd gedragen. Dit vermoeden kan echter door geen enkel archiefstuk worden gestaafd, dus het zou net zo goed een beloning voor langdurig lidmaatschap of een herinnering aan een bondsjubileum geweest kunnen zijn.

Draagteken van de Amsterdamsche PolitiebondHet zilveren draagteken bestaat uit een driedelig schild met drie boven elkaar geplaatste St.Andrieskruizen (het wapen van Amsterdam), waarboven een Koninklijke kroon. Onder het schild een lint, waarop de letters "A.P.B." te lezen zijn. Tussen de uiteinden van het lint en de zijkanten van het schild zijn ornamentele versieringen geplaatst. Het draagteken komt voor mét en zónder open ruimte tussen deze ornamentele versiering en het schild.
Opmerkelijk is dat er is gekozen voor een Koninklijke kroon. Dit terwijl het wapen van Amsterdam een keizerskroon behoort te hebben.

Het draagteken komt voor met diverse linten. De meest voorkomende is verdeeld in twee gelijke banen zwart en rood. Daarnaast komt een rood, zwart en rood lint voor en een variant hierop, welke aan de boorden nog een 1,5 millimeter brede zwarte streep heeft.


Literatuur

"Voor trouwe plichtsbetrachting - onderscheidingen van de Nederlandse Politie", E.H. Müller, Blokker, 2004