Home -> Medailles -> Politie -> Herinneringspenning van Amersfoort 1903

Herinneringspenning van Amersfoort 1903

Begin 1903 kwam bij de Amsterdamse havenarbeiders vraag naar een vakbeweging die voor hun belangen op zou komen. De grote bazen weigerden dit, met als gevolg dat de havenarbeiders gingen staken. Om solidariteit aan hun collega’s te tonen ging vervolgens het spoorwegpersoneel ook staken. Deze staking leidde ertoe dat beide partijen vakbewegingen kregen. De keerzijde was echter dat de regering vervolgens de zogenaamde Worgwetten invoerde waarin werd bepaald dat stakingen door overheidspersoneel (waar een groot deel van de havenarbeiders en het gehele spoorwegpersoneel toe behoorden) voortaan strafbaar zouden worden gesteld. Naar aanleiding van de spoorwegstaking braken in verscheidene plaatsen onrusten uit. Vanwege het politie-optreden bij de spoorwegstaking werd in Amersfoort door de burgerij aan het politiepersoneel en aan de militairen van het Garnizoen, dat in die dagen dienst had gedaan, een medaille.

Het is een ronde medaille met een middellijn van 20 millimeter. Aan de voorzijde staat het wapen van Amersfoort (een schild beladen met een kruis en gedekt door een kroon met vijf fleurons; aan weerskanten ondersteund door een klimmende leeuw) omringd door de volgende omschriften: (boven) “TROUWE PLICHTSBETRACHTING” en (onder) “APRIL 1903”.
De keerzijde is vlak met, tussen twee zespuntige sterren, het opschrift “HULDE / VAN DE / AMERSFOORTSCHE / BURGERIJ”.

Naar het batonsoverzicht

Het lint, 26 millimeter breed, is gelijk verdeeld in een baan van rood en een baan van wit (rood en wit zijn de kleuren van Amersfoort).

De medaille is vervaardigd bij Koninklijke Begeer te Voorschoten. De militairen kregen geen toestemming om de penning op de uniform te dragen.


Literatuur

"Voor trouwe plichtsbetrachting - onderscheidingen van de Nederlandse Politie", E.H. Müller, Blokker, 2004