Home -> Medailles -> Penningen

Penningen

Hoewel penningen door veel verzamelaars van onderscheidingen vaak niet als onderscheiding gezien worden, vond ik het toch nodig enkele penningen hier te bespreken. Immers, een groot aantal erkende (Nederlandse) onderscheidingen zijn ooit begonnen of zijn nog steeds in de vorm van een penning. Ook zijn er penningen die nauw verbonden zijn aan een erkende onderscheiding.
Om een opsomming van alle Nederlandse penningen te geven zou echter gekkenwerk zijn; er zijn er duizenden. Vandaar dat ik hier alleen de penningen noem welke officieel erkend zijn als onderscheiding of welke nauw verbonden zijn aan een onderscheiding. Met de kreet "Er zit geen lint aan, dus het is geen onderscheiding" wil ik hier dan ook mee afrekenen.

Datum Onderscheiding
1989 Burgemeesterspenning van Utrecht
1987 Legpenning Korps Rijkspolitie District 's-Gravenhage
1985 Maartenspenning
? Burgemeestersmedaille van Utrecht
1937 Herinneringspenning 1936-1937 Rijksveldwacht
1931 Karl Landsteiner-penning
1921 Herinneringspenning der Ridderdag der Militaire Willems-Orde te Rotterdam, 1921
1908 Herinneringspenning Korps Rijksveldwacht 1858-1908
1834 Penning op het 50-jarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
1831 Eerepenning der Utrechtsche Jagers-Studenten 1830-1831
1831 Eerepenning der Leidsche Jagers 1830-1831
1821 Belooningspenning voor Palembang, 1821
1815 Gedenkpenning op de instelling van de Militaire Willems-Orde
1815 Enkhuiser Belooningspenning voor Menschlievendheid