Home -> Medailles -> Penningen -> Belooningspenning voor Palembang 1821

Belooningspenning voor Palembang, 1821

In 1816 kreeg Nederland het eerder in 1811 door de Engelsen overgenomen vorstendom Palembang (Sumatra) terug onder beheer. Als Sultan heerste op dat moment Najm-Edim, broer van de in 1811 afgezette Sultan Mohammed Badr-Edim. Toen Najm-Edim zich tegen het Nederlandse bewind verzette werden hem eerst enkele en later zijn gehele gebied van hem afgenomen en teruggegeven aan zijn - bij de Nederlandse regering nog steeds gewantrouwde - broer. Najm-Edim werd verbannen naar Batavia, waar hij gevangen werd gezet. Het wantrouwen in Badr-Edim was niet misplaatst: in juni 1819 opende hij een offensief tegen het Nederlandse fort te Palembang, waarna de Nederlanders genoodzaakt waren de wijk te nemen naar Banca. Een eerste expeditie naar Palembang mislukte jammergenoeg, maar een tweede expeditie in juni 1821 slaagde met groot succes. Een Nederlandse vloot bombardeerde de kustlinies van Palembang en wist binnen vier dagen de vestingwerken te herhoveren, de Sultan gevangen te nemen en een zoon van Najm-Edim als leenman des Konings in diens plaats te installeren.

Aan de mariniers en opvarenden der schepen werd vervolgens een beloningspenning uitgereikt.

De voorzijde vertoont de beeltenis van Koning Willem I met het omschrift "WILH: NASS: BELG: REX: LUXEMB: M: DUX." (Willem van Nassau, Koning der Nederlanden, Groothertog van Luxemburg). De graveur van de voorzijde is A.F. Michaut.
De keerzijde vertoont een krijger uit de oudheid in een lichte wapenuitrusting en met helm op het hoofd. Aan zijn linkerarm draagt hij een schild en in zijn geheven rechterhand houdt hij een werpspeer. Zijn mantel wordt door de wind naar achteren geblazen. De krijger staat op de voorsteven van een antiek schip en rust met zijn vooruitgestoken linkerbeen tegen het voorste gedeelte van het schip om meer kracht in zijn worp naar het vasteland te kunnen geven. Vanuit dit vasteland komt de Overwinning aangevlogen, welke in haar linkerhand een palmtak en in haar rechterhand een lauwerkrans houdt. Hiermee worden vrede en beloning aangeduidt. Hier omheen staat geschreven: "HOSTIUM MUNIMENTUS EXPUGNATIS, SATRAPE CAPTO, BELLO CONFECTO" (De vijandelijke werken overmeesterd, de Sultan gevangen genomen, de oorlog aan een eind gebracht). In een lager uitgesneden gedeelte aan de voet van de medaille staat geschreven: "AD PALEMBANG / D. XXIV JUNII MDCCCXXI" en de naam van de graveur: "BRAEMT F." (Braemt Fecit - gemaakt door J.P. Braemt).

De penning is vervaardigd uit zilver en brons en heeft een middellijn van 41 millimeter.


Literatuur

Gelton, P. (2013, juni). De herinneringsmedaille voor de verorvering van Palembang in 1821. Decorare. 29, p. 6-12.
Heeckeren van Brandsenburg, F.J. van (1838). Beschryving en Afbeeldingen van Nederlandsche Gedenk-penningen welke sedert 1813 tot 1938 aan ís Ryks Munt te Utrecht zijn geslagen en verkrijgbaar gesteld. Utrecht, Robert Natan.

Met dank aan de heer J. Faas voor de afbeelding