Home -> Medailles -> Penningen -> Penning op het 50-jarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

Penning op het 50-jarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

Op de voorzijde van de penning ziet men de Maatschappij in de gedaante van een op een zetel gezeten deftige dame. Zij houdt in haar linkerhand de hoorn des overvloeds, waaruit verscheidene rijpe vruchten komen. In haar rechterhand houdt zij de fakkel der verlichting welke de bovenste rand verlicht met vijftig stralen. Voor zich heeft de Maatschappij een altenaar waarop een boek met het opschrift "VOOR ALLEN" geplaatst is. Aan de linkerzijde van het altaar is een korenschoof met een sikkel geplaatst. Voor het altaar staat een naakte jongeling welke net met zijn rechterhand een granaatappel uit de hoorn des overvloeds heeft gepakt en zijn linkerhand op het boek laat rusten. Onder dit tafereel is in een verdiept gedeelte te lezen: "TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN".
Op de keerzijde staat, binnen een krans van eikenbladeren, de tekst "VIJFTIGJARIG / BESTAAN / XII AUGUSTUS / MDCCCXXXIV".

De penning is uitgereikt in zilver en brons, had een diameter van 36 millimeter en is ontworpen door David van der Kellen.


Literatuur

"Beschryving en afbeeldingen van Nederlandsche gedenk-penningen welke sedert 1815 tot 1838 aan 's Ryks Munt te Utrecht zijn geslagen en verkrijgbaar gesteld" F.J. van Heeckeren van Brandsenburg, 1839