Home -> Medailles -> Penningen -> Herinneringspenning der Ridderdag der Militaire Willems-Orde te Rotterdam, 1921

Herinneringspenning der Ridderdag der Militaire Willems-Orde te Rotterdam, 1921

Volgens artikel 58 van het Regelement van Administratie en Discipline voor de Militaire Willems-Orde zal er elk jaar een feest ter ere van de Orde worden gehouden. Als datum hiervoor heeft de Hoge Raad van Adel 16 januari aangewezen. Dit was de geboortedag van de eerste Prins van Oranje, Willem met den Hoorn, waarnaar de Militaire Willems-Orde was vernoemd. In praktijk is dit artikel nooit uitgevoerd. Ideeën om een ridderdag te oraganiseren op de 100e verjaardag der M.W.O. vielen door de mobilisatie van 1914-1918 in het water. In 1921 werd echter door de Vereniging "Ons Leger", in samenwerking met de Vereniging "Onze Vloot" en een Comittee van Rotterdamse burgers, een ridderdag georganiseerd om het 100-jarig bestaan alsnog te herdenken. Op het stadhuis van Rotterdam werden de genodigden door diverse sprekers toegesproken, waarna in de Societeit in het Park door de ondervoorzitter van "Ons Leger" aan de aanwezige personen een herinneringspenning werd uitgereikt.

Deze penning, 50 millimeter in middellijn, vertoont aan de voorzijde het onderscheidingsteken der Militaire Willems-Orde. Door de ring loopt een lint, waarop de jaartallen "1815" en "1921" vermeld staan.
De keerzijde staat in reliëf de tekst "TER HERINNERING AAN DEN RIDDERDAG DER MILITAIRE WILLEMSORDE TE ROTTERDAM 16-6-1921".
De penning werd vervaardigd bij Koninklijke Begeer te Voorschoten.

Er werden twee exemplaren in verguld zilver uitgereikt. En wel aan Hr.Ms. de Koningin (vertegenwoordigd door de gepensionneerde Schout-bij-nacht J.J. Rambonnet) en aan Luitenant-generaal b.d. M. Segov (Commandeur M.W.O.). Dertien zilveren exemplaren aan de Ridders 3e klasse (Generaal Drijber, Luitenant-kolonels Bruynis, Veltman en van der Molen, en de onderofficieren Mosselman, den Rooyen, Zon en de Rudder), de Burgemeester van Rotterdam (mr. A.R. Zimmerman), de voorzitter van het Comittee van Burgers (mr. Van der Hoeven), het Koninklijke Penningkabinet, het Rotterdams Museum van Oudheden en het Krijgsgeschiedkundig Archief te 's-Gravenhage. Bronzen exemplaren gingen naar de aanwezige Ridders 4e klasse (147 stuks) en naar de aanwezige gasten en de gastheren.


Literatuur

"De Militaire Willemsorde 1815-1940", door G.C.E. Köffler, 1940