Home -> Medailles -> Penningen -> Gedenkpenning op de instelling van de Militaire Willems-Orde

Gedenkpenning op de instelling van de Militaire Willems-Orde

Na de totstandkoming van het Koninkrijk der Nederlanden werden er door Koning Willem I twee ridderorden ingesteld. Dit waren de Militaire Willems-Orde (30 april 1815) en de Orde van de Nederlandse Leeuw (29 september 1815). Op de instelling van de Militaire Willems-Orde werd een penning geslagen.

De voorzijde van deze penning toont het borstbeeld van de Koning met het omschrift "WILLEM I. KONING DER NEDERLANDEN". De voorzijde is ontworpen door de graveur J.P. Braemt. De keerzijde vertoont het ordeteken van de Militaire Willems-Orde in een krans van laurierbladen. Daar om heen de legende: "INSTELLING DER MILITAIRE WILLEMS ORDE MD CCC XV".

De penning is vervaardigd uit zilver en brons en heeft een middellijn van 46 millimeter.


Literatuur

"Beschryving en afbeeldingen van Nederlandsche gedenk-penningen welke sedert 1815 tot 1838 aan 's Ryks Munt te Utrecht zijn geslagen en verkrijgbaar gesteld" F.J. van Heeckeren van Brandsenburg, 1839