Home -> Medailles -> Nederlandse Rode Kruis -> Medaille voor trouwe dienst

Medaille voor 10 jaar trouwe dienst van het Nederlandse Rode Kruis

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan stelde het Hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis bij besluit van 10 november 1926 een medaille in ter beloning voor langdurige trouwe dienst. Na tien jaar trouwe dienst krijgt elke Rode Kruis-vrijwilliger een bronzen draagmedaille. Na een verdere 10 jaar wordt hier weer een jaarteken aan toegevoegd. Dit jaarteken wordt op het lint van de medaille gedragen. Als er aan een persoon meerdere jaartekens toegekend worden, dan mag alleen de hoogste op het lint worden gedragen.

Bij machtiging van Koningin Wilhelmina van 27 juni 1927 (kabinetsrescript no. 11) werd toestemming verleend om de medaille op het uniform te mogen dragen. Goedkeuring tot het dragen van de gespen kwam bij de ministeriële beschikkingen van 28 juni 1934 en van 20 februari 1939.

De medaille

Er zijn vijf types te onderscheiden, hieronder opgesomd:

Nr. Periode Opschrift Vz. Opschrift Kz. Middellijn
Type 1  1926-1940  NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS  X / VOOR . TROUWEN . DIENST  29 mm.
Type 2  1940-1976  NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS  X / VOOR TROUWEN DIENST  29 mm.
Type 3  1977- ?  NEDERLANDSE RODE KRUIS X / VOOR TROUWE DIENST  29 mm.
Type 4  ? - 2017  NEDERLANDSE RODE KRUIS  X / VOOR TROUWE DIENST  33 mm.
Type 5  2017 - heden  NEDERLANDSE RODE KRUIS  10 / MET DANK VOOR UW INZET  33 mm.

Type 1

Medaille voor 10 jaar trouwe dienst, type 1

De medaille is in brons uitgevoerd en heeft een middellijn van 29 millimeter. Aan de voorzijde is een rood geëmailleerd kruis afgebeeld met het randschrift "NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS".
De keerzijde vertoont het Romeinse cijfer "X" met het randschrift "VOOR . TROUWEN . DIENST".

Type 2

Dit type is gelijk aan het voorgaande, zij het dat de punten tussen "VOOR TROUWEN DIENST" aan de keerzijde verdwenen.

Type 3

In 1977 werd het randschrift aan de voorzijde gewijzigd in: "NEDERLANDSE RODE KRUIS". Op de keerzijde werd "TROUWEN" in "TROUWE" gewijzigd. Verder bleef het ontwerp van de medaille gelijk.

Type 4

Ergens begin jaren 2000 werd nog een wijziging in het ontwerp gemaakt: aangezien de medaille qua formaat in het niets viel bij andere onderscheidingen, zoals het Vierdaagsekruis, werd besloten het formaat te wijzigen van 30 millimeter in 33 millimeter.

Type 5

Medaille voor 10 jaar trouwe dienst, type 5

In 2017 werd een geheel nieuw model geïntroduceerd. Deze is heeft aan de voorzijde alleen nog de tekst "NEDERLANDSE RODE KRUIS" en reliëf staan. Het Rode Kruis is op de medaille gelakt. Het geheel is vervolgens met een doorzichtige lak glad gelakt, zodat de letters niet meer te voelen zijn.
De tekst aan de keerzijde is geheel vernieuwd. In plaats van de "X" staat er nu het cijfer "10". Het randschrift is gewijzigd in: "MET DANK VOOR UW INZET".

Jaartekens (gespen)

Het jaarteken werd ingesteld bij besluit van 13 april 1934. Het was toen een zilveren gesp waarop het Romeinse cijfer "XX" afgebeeld stond. Bij besluit van 17 juni 1938 werden daar de gespen "XXX" en "XXXX" aan toegevoegd.

zilveren gesp XX

Een besluit in 1981 wijzigde de metaalsoort in brons en voegde een jaarteken "XXXXX" toe. Omstreeks 2010 werd daar nog een gesp "XXXXXX" aan toegevoegd.

Wordt de gesp als baton of als miniatuur gedragen, dan bestaan deze alleen in "XX", "XXX" en "XXXX".

In 2017 werden de gespen afgeschaft en vervangen door goudkleurige Arabische cijfers 20, 30, 40, 50 en 60.

Cijfer 20   Cijfer 30   Cijfer 40   Cijfer 50   Cijfer 60

Lint

Naar het batonoverzichtNaar het batonoverzichtNaar het batonoverzichtNaar het batonoverzicht

Het lint, 25 millimeter breed, is rood met aan weerszijden op 1 millimeter van de rand een 1 millimeter brede witte streep.

In 2017 werd het lint gelijk getrokken met dat van de Medaille van Verdienste, dat wil zeggen: 27 millimeter breed wit lint, met aan weerszijden op 1 millimeter van de rand een 8 millimeter brede rode streep.

Naar het batonoverzichtNaar het batonoverzichtNaar het batonoverzichtNaar het batonoverzichtNaar het batonoverzichtNaar het batonoverzicht


Literatuur

"Onderscheidingsteeken van het Nederlandsche Roode Kruis, Legerorders 1934, no. 197
"Draagmedaille Roode Kruis", Legerorders 1927, no. 236
Artillac Brill, P.J. d', Sr. (1951). Beknopte geschiedenis der Nederlandse ridderorden. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
Bax, dr. W.F. (1951). De Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam/?s-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., p. 45.
Bax, dr. W.F., Biemans, R. & Boutier, H. (2021). De geïllustreerde Bax. Ridderorden, eretekens, draagtekens en penningen (1813-1945). A Algemene draagtekens en penningen. Wageningen: Zonder uitgever, p. 132-133.
Evers, mr. C.H. e.a. (1985). Boekwerk Onderscheidingen. Bussum, Uitgeverij Special Interest Publicaties.
Evers, mr. C.H. (2001). Onderscheidingen. Leidraad voor de decoraties van het Koninkrijk der Nederlanden. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.
Gelpke, C., E.H. M?ller, M. van der Steeg, L. Streefkerk, drs. F. Tebbe (2014). De Mens achter de Medaille. 100 jaar Rode Kruis-onderscheidingen. Den Haag: Het Nederlandse Rode Kruis, p. 9.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 124, 126.
Verspyck, Jhr. G.M. (1967). Het Nederlandsche Roode Kruis (1867-1967). Nijkerk: Uitgeverij G.F. Callenbach N.V.