Home -> Medailles -> Nederlandse Rode Kruis -> Medaille van het Rode Kruis

Medaille van het Rode Kruis

Ingesteld bij Koninklijk besluit van 5 oktober 1910 (Staatsblad no. 298) als beloning voor belangrijke diensten in of jegens het Nederlandse Rode Kruis. Doordat de medaille door de Koning(in) wordt toegekend staat zij ook wel bekend als de Regeringsmedaille.

Medaille van het Rode KruisDe medaille is in zilver uitgevoerd en heeft een middellijn van 33 millimeter. Aan de voorzijde is een rood geëmailleerd kruis afgebeeld. De medaille hangt van het lint aan een zilveren Koninklijke kroon.
De keerzijde vertoont het jaartal 1867 en het randschrift "VOOR TROUW EN TOEWIJDING" binnen twee palmtakken.

Naar het batonoverzichtNaar het batonoverzicht

In bijzondere gevallen kan de medaille worden toegekend met gesp (Koninklijk besluit van 12 augustus 1913, Staatblad no. 351). Tot op heden zijn er twee gespen ingesteld. Te weten: De gesp "BALKAN 1912-1913" bij Koninklijk besluit no. 23 van 10 februari 1914 en de gesp "ETHIOPIË 1935-1936" bij Koninklijk besluit no. 39 van 8 juni 1936.

Het lint, 38 millimeter breed, is effen rood. Wordt het lint als baton gedragen, dan wordt een eventuele gesp met een gebombeerde zilveren achtpuntige ster aangeduidt.

In totaal werden er 98 medailles zonder gesp, 98 met de gesp "BALKAN 1912/1913" en 9 met de gesp "ETHIOPIË 1935/1936" uitgereikt. De laatste uitreiking vond plaats in 1997 aan prof.dr. J.J. van Rood.


Literatuur

"Besluit van den 5den Oktober 1910, tot instelling van een eereteeken voor belangrijke diensten in of jegens de Vereeniging "het Nederlandsche Roode Kruis" bewezen", Staatsblad 1910, nr. 298

Bax, dr. W.F. (1951). De Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam/'s-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., p. 43-44.
Bax, dr. W.F., Biemans, R. & Boutier, H. (2021). De geïllustreerde Bax. Ridderorden, eretekens, draagtekens en penningen (1813-1945). A Algemene draagtekens en penningen. Wageningen: Zonder uitgever, p. 124-125.
Gelpke, C., Müller, E.H., Steeg, M. van der, Streefkerk, L. & Tebbe, drs. F. (2014). De Mens achter de Medaille. 100 jaar Rode Kruis-onderscheidingen. Den Haag: Het Nederlandse Rode Kruis, p. 5.
Meijer, H.G., Mulder, C.P. & Wagenaar, B.W. (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 124.
Müller, E.H. (2008). Wel Verdiend: Deel 5: De Medaille van het Rode Kruis (Regeringsmedaille). 's-Gravenhage/Blokker: eigen uitgave.
Verspyck, Jhr. G.M. (1967). Het Nederlandsche Roode Kruis (1867-1967). Nijkerk: Uitgeverij G.F. Callenbach N.V.