Home -> Medailles -> Nederlandse Rode Kruis -> Herinneringskruis 1940-1945

Herinneringskruis 1940-1945 van het Nederlandse Rode Kruis

Op 31 maart 1950 ingesteld door het Hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis. Het werd toegekend aan vrijwilligers en medewerkers van het Nederlandse Rode Kruis als bewijs van erkentelijkheid voor het Rode Kruiswerk, dan wel in de Rode Kruisgeest verricht werk, in de bezettingsperiode (10 mei 1940 tot 5 mei 1945) en de periode van opbouw in Nederland en de Nederlandse koloniën. Voor deze laatsten werd tevens een gesp ingesteld met het opschrift "INDONESIË 1945-1950".
Goedkeuring om het herinneringskruis op het militaire uniform te dragen volgde bij Legerorder no. 137 van 31 mei 1950.

Herinneringskruis 1940-1945Het is een 41 millimeter breed vierarmig witmetalen kruis met rood geëmailleerde armen. In het midden van het kruis is een witmetalen medaillon geplaatst waarop de data "1940" en "1945" geplaatst zijn binnen het randschrift "HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS". Tussen de armen van het kruis is een witmetalen krans geplaatst.
De keerzijde is vlak.

Naar het batonoverzichtNaar het batonoverzicht

Het lint, 38 millimeter breed, is rood met aan weerszijden een brede witte baan. Als de baton alleen wordt gedragen en men is in het bezit van de gesp, dan wordt op de baton een miniatuur van de gesp gedragen.

Het ontwerp van het kruis is van mejuffrouw G.J.W. Rueb uit Den Haag en de fabricage heeft plaatsgevonden bij 's Rijks Munt.
De kruizen werden geleverd in een pergamijn zakje, circa 12 x 7,5 centimeter in afmeting, met de opdruk " 's Rijks Munt - Utrecht ".
Bij het kruis werd een oorkonde aangeboden. Dragers van de gesp kregen een begeleidend schrijven.

Er zijn ongeveer 10.700 herinneringskruizen uitgereikt, waarvan ongeveer 2.000 met gesp.


Oorkonde


HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
verleent aan

.........................................................................................
HET HERINNERINGSKRUIS 1940-1945


als bewijs van grote erkentelijkheid voor het werk, in Rode Kruis-dienst dan wel in de geest van het Rode Kruis verricht ten tijde van de bezetting, de bevrijdingsstrijd als gedurende de eerste periode van herbouw van het Vaderland, hier en overzee.

de Voorzitter

.............

de Directeur

.............


Literatuur

"L.O. 1950 No. 137 L-LM"

Artillac Brill, P.J. d’, Sr. (1951). Beknopte geschiedenis der Nederlandse ridderorden. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
Bax, dr. W.F. (1950). Penningkundige geschiedenis van de Oorlogsjaren 1940-1945. Jaarboek van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde, XXXVII, p. 40-64, 127-149 [12].
Evers, mr. C.H. (2001). Onderscheidingen. Leidraad voor de decoraties van het Koninkrijk der Nederlanden. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.
Gelpke, C., E.H. Müller, M. van der Steeg, L. Streefkerk, drs. F. Tebbe (2014). De Mens achter de Medaille. 100 jaar Rode Kruis-onderscheidingen. Den Haag: Het Nederlandse Rode Kruis, p. 9.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 125-126.
Verspyck, Jhr. G.M. (1967). Het Nederlandsche Roode Kruis (1867-1967). Nijkerk: Uitgeverij G.F. Callenbach N.V.
Wagenaar, B.W. (2006, maart). Herinneringskruis 1940-1945 van het Nederlandse Rode Kruis. Decorare. 15, p. 5-10.

Gra Rueb, meer dan alleen beeldhouweres
Met dank aan Hendrik Meersschaert voor de illustratie.