Home -> Medailles -> Nederlandse Rode Kruis -> Herinneringskruis 1939-1940

Herinneringskruis 1939-1940 van het Nederlandse Rode Kruis

Ingesteld door het Hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis bij besluit van 6 februari 1942. Het werd uitgereikt aan vrijwilligers en medewerkers van het Nederlandse Rode Kruis die dienst hebben gedaan in de periode van mobilisatie (4 april 1939 tot 10 mei 1940) en gedurende de Duitse inval (10 tot 15 mei 1940). Het herinneringskruis werd toegekend in twee graden:
brons, voor diegenen, die gedurende bovengenoemde periode of een deel van deze periode daadwerkelijk in enige functie dienst hebben gedaan bij het Nederlandse Rode Kruis.
zilver, voor diegenden, die zich bij het verrichten van de bovengenoemde dienst zeer bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en van groot beleid hebben doen blijken door nauwkeurig gestaafde verrichtingen, die uitgingen boven de verdiensten van anderen.

Herinneringskruis 1939-1940 in zilverHet is een 38 millimeter breed kruis met in het midden een rond medaillon. Op dit medaillon is binnen een wit geëmailleerd vlak een rood geëmailleerd kruis aangebracht. Op de bovenste arm van het kruis is het jaartal "1939" te lezen. Op de onderste arm het jaaral "1940". Over en tussen de armen door is een krans van laurier- en eikenbladeren geplaatst.
De keerzijde is vlak en toont alleen aan de onderzijde in kleine letters de tekst "KON.-BEGEER / VOORSCHOTEN".

Naar het batonoverzichtNaar het batonoverzicht

Het lint, 38 millimeter breed, is verdeeld in zeven strepen van wit en rood, de buitenste banen wit. Als alleen de baton wordt gedragen, dan wordt hierop, in het geval van het zilveren kruis, een zilveren kruisje gedragen (directie publicatie nr. 28120 dd. 25 februari 1952).

Het ontwerp van het kruis is van luitenant-kolonel A.N.C.F. Keyzer.

In totaal zijn er 725 zilveren en 5.450 bronzen herinneringskruizen geslagen. Hiervan zijn er respectievelijk 714 en 5.424 uitgereikt.


Literatuur

Artillac Brill, P.J. d’, Sr. (1951). Beknopte geschiedenis der Nederlandse ridderorden. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
Bax, dr. W.F. (1950). Penningkundige geschiedenis van de Oorlogsjaren 1940-1945. Jaarboek van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde, XXXVII, p. 40-64, 127-149 [11].
Gelpke, C., E.H. Müller, M. van der Steeg, L. Streefkerk, drs. F. Tebbe (2014). De Mens achter de Medaille. 100 jaar Rode Kruis-onderscheidingen. Den Haag: Het Nederlandse Rode Kruis, p. 9.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1982). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 126.
Verspyck, Jhr. G.M. (1967). Het Nederlandsche Roode Kruis (1867-1967). Nijkerk: Uitgeverij G.F. Callenbach N.V.
Wagenaar, B.W. (2005, september). Herinneringskruis 1939-1940 van het Nederlandse Rode Kruis. Decorare, 14, p. 16-22.