Home -> Medailles -> Luchtvaartonderscheidingen / Onderscheidingen voor verdienste -> Medaille van de Stichting "Het Generaal Snijders-Fonds"

Medaille van de Stichting "Het Generaal Snijders-Fonds"

Ook wel bekend als de C.J. Snijdersmedaille. Deze medaille werd in 1932 ingesteld door de Stichting "Het Generaal Snijders-Fonds", ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van de oud-Bevelhebber der Land- en Zeemacht, de generaal C.J. Snijders. De medaille wordt om de drie jaar toegekend voor verdiensten op luchtvaartgebied.

Op 19 oktober 1932 ontving generaal Snijders een eerste exemplaar in goud als waardering voor zijn grote verdiensten voor de luchtvaart. Dit ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart en zijn 80ste verjaardag.

Het betreft een ronde medaille met een middellijn van 60 millimeter. De voorzijde vertoont het naar rechts gerichte borstbeeld van generaal Snijders in burgerkostuum. Het omschrift luidt: "GENERAAL C. J. SNIJDERS. 1852. 29 SEPT. 1932.". Op de afsnede van het borstbeeld is de naam van de ontwerper te lezen: "JAC.J. VAN GOOR".
Op de keerzijde is in de bovenste helft van de medaille, in drie evenredige regels, de halfronde tekst "HET GENERAAL SNIJDERS FONDS / VOOR VERDIENSTEN OP / LUCHTVAARTGEBIED" te lezen. Daaronder, horizontaal geplaatst: "AAN", waarna ruimte is opengelaten voor het ingraveren van de decorandus' naam.
De medaille kan worden toegekend in goud of brons.


Literatuur

"Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en Koloniën (1813-heden)", door dr. W.F. Bax, 1973