Home -> Medailles -> Luchtvaartonderscheidingen / Onderscheidingen voor verdienste -> Medaille van de Stichting "Het Generaal Snijders-Fonds"

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

De vereniging werd op 19 oktober 1907 opgericht onder de naam "Vereeniging ter bevordering van de luchtscheepvaart". Deze naam zou al spoedig worden omgedoopt in "Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart".
De vereniging verkreeg op 14 november 1912 het predicaat "Koninklijke".

De eerste voorzitter van de vereniging wordt de kolonel der genie C.J. Snijders. Onder zijn leiding richtte de vereniging zich aanvankelijk op ballonvaart. Vanaf 1909 kwam echter de gemotoriseerde luchtvaart op in Europa en op 10 april 1909 werd de Vakafdeling voor Aviatiek gevormd. Deze kwam onder leiding van de heer A. Kapteyn. Ook sloot de vereniging zich in september 1909 aan bij de Fédération Aéronautique Internationale (FAI). Dit is een koepelorganisatie voor alle sportluchtvaart. De FAI stelt regels vast voor de sportvliegerij, controleert en registreert records en organiseert internationale sportvliegwedstrijden.
Dit leidde er onder andere toe dat vanaf dan de gemotoriseerde luchtvaart in Nederland een vogelvlucht nam.

Het huidige doel van de vereniging is: "het bevorderen van luchtvaart, in het bijzonder van luchtsporten".

De onderscheidingen van de vereniging

De vereniging kent een vijftal onderscheidingen:

Ter beoordeling van de voordrachten voor deze onderscheidingen is een commissie in het leven geroepen, de Commissie voor de onderscheidingen, welke daartoe adviezen uitbrengt aan het hoofdbestuur van de vereniging. Daarnaast kan de commissie ook uit zichzelf het initiatief nemen om een persoon of organisatie bij het hoofdbestuur voor te dragen.

Het erelidmaatschap

Het erelidmaatschap is de hoogste onderscheiding van de vereniging. Zij kan worden toegekend aan personen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de luchtvaart in het algemeen en de vereniging in het bijzonder.

Medaille

De medaille van de vereniging werd in 1922 ingesteld. Zij kan in goud, zilver of brons worden toegekend aan hen, die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de luchtvaart.

Het is met grote zekerheid vast te stellen dat de medaille voor de Tweede Wereldoorlog alleen in goud is verleend. De medaille is geslagen bij 's Rijks Munt en wordt pas voor het eerst genoemd in het Muntverslag over 1925: "Slechts een tweetal penningen werden in 1925 geslagen en wel een gouden draagpenning voor de Kon. Nederl. Vereeniging voor Luchtvaart (...). Beide stukken werden door den medailleur J.C. Wienecke ontworpen." Hieruit kan opgemaakt worden dat de eerste medailles pas in 1925 zijn geslagen.

Het is een ovale medaille (31 bij 38 millimeter) met aan de voorzijde een allegorische voorstelling van een gevleugelde vrouw tussen de wolken, boven de golven. De achtergrond bestaat uit een zon met stralen. Onder de vrouw en de wolken een kabbelende zee met een stukje duingrond met riet. Rechts boven de zee, maar onder de wolken, een naar rechts vliegende meeuw. In het duin staat een sierlijke 'W' gegraveerd (van Wienecke).
De keerzijde toont een naar beneden hangende krans van lauriertakken, beginnend bijeen Koninklijke kroon, met daaronder de tekst: "KONINKLIJKE / NEDERLANDSCHE / VEREENIGING / VOOR LUCHTVAART", gevolgd door de gravering "AAN" en dan achtereenvolgens de naam van de decorandus, een korte inscriptie en de datum van toekenning.

Naar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzicht

Het lint, 27 millimeter breed, is oranje met aan weerszijden, van buiten naar binnen, rood, wit en blauwe verticale lijnen. De ophanging van de medaille is vrij ongewoon voor een Nederlandse onderscheiding, namelijk via een zogenaamde 'suspender bar'.
Wordt alleen het lint gedragen als baton, dan wordt hierop een achtpuntige gebombeerde ster gedragen in de metaalsoort van de medaille.

Bij schrijven van de Minister van Oorlog dd. 27 januari 1928, IIde afdeeling, nr. 89 en van de Minister van Marine dd. 12 april 1928, afdeeling B, 1e Bureau, nr. 60, is het militairen in uniform vergund de medaille daarop te dragen.

De huidige toekenningscriteria zijn de volgende:


Penning

De penning is op 16 mei 1931 ingesteld en kan in zilver en brons worden uitgereikt als prijs bij wedstrijden. Zij kan ook worden toegekend voor verdiensten op het gebied van de luchtvaart.

Het is een ronde penning met een middellijn van 60 millimeter. De voorzijde vertoont twee naar links vliegende meeuwen met het omschrift: "KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE _ VEREENIGING V. LUCHTVAART". De keerzijde heeft een glad veld met een sierlijk versierde rand. De penning is gemodelleerd door C.J. van der Hoef en geslagen bij Koninklijke Begeer.

De penning is tevens in een speciale uitvoering toegekend op 21 oktober 1953 ter gelegenheid van de Christchurch Race 1953. Het formaat en de uitvoering aan de voorzijde is gelijk aan de penning van de vereniging. De keerzijde vertoont het opschrift: "CHRISTCHURCH RACE 8-10 OCTOBER 1953 ALS HULDE VAN LUCHTVAARTGEZIND NEDERLAND VERENIGD IN DE K.N.V.V.L.".

De huidige reglementen voor het toekennen van de penning zijn de volgende:


Ere-insigne

Het ere-insigne werd in 1961 ingesteld en wordt toegekend in goud of zilver aan hen die tenminste 25 jaar lid zijn geweest en/of zich (in die periode) bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
Op een latere datum is nog een bijzonder ere-insigne in goud met lauwerkrans en briljant ingesteld.

De huidige regeling voor de ere-insignes is de volgende:


Prijs voor luchtvaartjournalistiek

Ingesteld in 1961.

Het is een ronde gouden penning met een middellijn van 40 millimeter. De voorzijde vertoont een gestileerde vogel, ganzenveer en boek met het omschrift "KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART". De keerzijde heeft als opschrift: "PRIJS VOOR LUCHTVAARTJOURNALISTIEK" en het embleem van de vereniging.
De penning is gemodelleerd door mejuffrouw W. van Vianen en geslagen bij Koninklijke Begeer.

Naast de penning kregen winnaars van de prijs tevens een vliegreis naar een locatie naar wens aangeboden.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1951). De Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam/’s-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., p. 46.
Evers, mr. C.H. e.a. (1985). Boekwerk Onderscheidingen. Bussum, Uitgeverij Special Interest Publicaties.
Evers, mr. C.H. (2001). Onderscheidingen. Leidraad voor de decoraties van het Koninkrijk der Nederlanden. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 149.
Meijer, H.G. & R. Vis (1997). Vliegerkruis. Voor initiatief, moed en volharding. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.