Home -> Medailles -> Onderscheidingen van het Koninklijk Huis -> Orde van de Gouden Ark

Orde van de Gouden Ark

Op initiatief van Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden werd op 10 juli 1971 de Stichting Orde van de Gouden Ark in het leven geroepen. Deze orde strekt tot onderscheiding van hen, die zich bijzondere verdiensten hebben verworven voor het behoud van flora en fauna op aarde. De Prins is grootmeester van de orde en beslist als zodanig over wie er in de orde benoemd worden.

Het versiersel van de orde is een vijfarmig blauw geëmailleerd gouden kruis, welke rust op een tweemaal zo breed wit geëmailleerd gouden kruis. De armen van beide kruisen zijn van gelijke lengte. Deze lopen van het midden breed uit en zijn aan de uiteinden ingekeept. Tussen de armen der beide kruisen bevindt zich een gouden lauwerkrans.
In het midden der beide kruisen bevindt zich een medaillion, welke een gouden ark vertoont op een blauw geëmailleerde ondergrond; het geheel omgeven door een gouden rand.
De keerzijde is vlak.
Het versiersel is gedekt door een groen geëmailleerde gouden lauwerkrans.

Het lint van de orde is geel-oranje met aan weerszijden smalle verticale banen blauw en groen aan de boorden.

De orde kent drie graden:

Commandeur
Deze draagt het versiersel der orde, ter breedte van 55 millimeter, aan een lint om de hals.

Naar het batonsoverzicht

Officier
Deze draagt het versiersel der orde, ter breedte van 37 millimeter, aan een lint, met roset, op de linkerborst.

Naar het batonsoverzicht

Ridder
Deze draagt het versiersel der orde, ter breedte van 37 millimeter, aan een lint de linkerborst.

Naar het batonsoverzicht

De versierselen dienen, na overlijden van de decorandus, aan de Kanselarij van de orde te worden geretourneerd.


Literatuur

Evers, mr. C.H. e.a. (1985). Boekwerk Onderscheidingen. Bussum: Uitgeverij Special Interest Publicaties.
Evers, mr. C.H. (2001). Onderscheidingen. Leidraad voor de decoraties van het Koninkrijk der Nederlanden. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 119-120.
Zelm van Eldik, J.A. van (2003). Moed en Deugd. Ridderorden in Nederland. De ontwikkeling van een eigen wereld binnen de Nederlandse samenleving. Zutphen: Uitgeversmaatschappij Walburg Pers.