Home -> Medailles -> Militaire Herinneringsmedailles -> Herinneringspenning Demobilisatie 1948 Voorschoten

Herinneringspenning Demobilisatie 1948 Voorschoten

Tijdens een feestavond in het gemeentehuis van Voorschoten op 15 september 1948 werd door het Voorschotens Demobilisatie-Comitť aan de teruggekeerde militairen en aan de nabestaanden van de gesneuvelde Voorburgse militairen Van Mulligen en De Graaf een herinneringspenning en een gecalligrafeerde oorkonde aangeboden. Er zijn ongeveer 30 penningen uitgereikt.

Herinneringspenning Demobilisatie 1948 gemeente VoorschotenDe herinneringspenning is rond en heeft een middellijn van 25 millimeter. De voorzijde vertoont een rechtopstaande dolk (bajonet), rustend op een lauwertak, met linksboven het wapen van Voorschoten en rechtsonder een Engels model legerhelm.
De keerzijde vertoont een zin uit het Wilhelmus: "DEN VADERLANDT GHETROUWE BLIJF ICK TOT IN DEN DOOT".

Naar het batonoverzicht

De herinneringspenning wordt gedragen aan een rood-wit-blauw lint.

De penning is een verkleining van de oorspronkelijk in 1946 door Frans Smits ontworpen huldepenning aan het Nederlandse Leger, met dien verstande dat op die penning in plaats van het wapen van Voorschoten een oude Nederlandse legerhelm heeft en dat onder de helmen de jaartallen "1940" en "1945" staan.
Het modelleerwerk aan de penning werd gedaan door J.J. van Goor en de fabricant van de penning is Koninklijke Begeer.


Literatuur

Weiler, Jhr. ir. A.C. von (1960). Naamloze Venootschap Koninklijke Begeer Ateliers voor Edelsmeed- en Penningkunst Voorschoten. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960. Deel V. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., p. 72 [1777].
Zonder auteur (1948, 16 september). Feestavond voor demobilisanten. De Leidse Courant, XXXIX (11493), p. 3.
Zonder auteur (1948, 16 september). Uitreiking herinneringspenningen te Voorschoten. Leidsch Dagblad, LXXXVII (26491), p. 3 [met foto].