Home -> Medailles -> Militaire herinneringsmedailles / Tiendaagse Veldtocht -> Eerepenning der Utrechtse Jagers-Studenten 1830-1831

Eerepenning der Utrechtse Jagers-Studenten 1830-1831

Eerepenning der Utrechtse Jagers-StudentenDeze bronzen penning, met een middellijn van 35 millimeter, vertoont aan de voorzijde het universiteitswapen (een van linksboven naar rechtsbeneden doormidden gesneden schild op een zon van 16 stralen) met het omschrift "SOL IUSTITIAE ILLUSTRA NOS" (zon der gerechtigheid verlicht ons).
De achterzijde vertoont bovenaan een jagershoorn. Deze bevindt zich tussen de uiteinden van een samengestrikte krans van twee takken van oranjeloof. Binnen deze krans is het opschrift "PATRIAE / DEFENSORIBUS / ACAD: TRAJECT: / CIVIBUS / CURATORES / MDCCCXXXI" te lezen (Aan de academieburgers die het vaderland verdedigden hebben Curatoren dit geschonken 1831).
De naam van de ontvanger werd in de rand van de penning gestempeld. De penning kwam ook voor in ijzer, welke exemplaren waarschijnlijk in Berlijn zijn geslagen.

Volgens dr. Bax bestond het Corps Vrijwillige Utrechtse Jagers uit 253 man.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en KoloniŽn (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Hofstee, mr. N.F. (1986). Geschiedenis van de Utrechtse Universiteit in penningen. Academia Rheno-Trajectina in Nummis. Catalogus van penningen en plaquettes betrekking hebbend op de Rijksuniversiteit te Utrecht van 1636 tot 1986. Utrecht: Bureau Rijksuniversiteit te Utrecht/Utrechts Universiteitsmuseum.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 65.