Home -> Medailles -> Militaire herinneringsmedailles -> Tolkenpenning Defensie

Tolkenpenning Defensie

Voor het goed functioneren van Defensiepersoneel in een internationale omgeving is contact met de lokale bevolking en de lokale autoriteiten, van grote waarde. De militaire tolk levert daaraan een specifieke bijdrage waarbij hij intensief betrokken is bij de lokale bevolking. Hij zorgt er voor dat de communicatie op een doeltreffende wijze verloopt. De inzet van een militaire tolk, die de nuances van de betreffende talen begrijpt, die een goede inschatting kan maken van de omstandigheden waaronder hij zijn werk verricht, is daarbij cruciaal.

Militaire tolken hebben een aparte positie in een militaire eenheid. In verband met de aard van hun werk zijn zij slechts voor een beperkte tijd aan een eenheid verbonden, meestal voor de duur van een missie in een uitzendgebied. In die beperkte tijd wordt een zwaar beroep op hen gedaan. Dat heeft te maken met de schaarse capaciteit aan beschikbare militaire tolken en met hun specifieke kennis waarmee zij een belangrijke bijdrage leveren aan het waarborgen van de veiligheid.

Om de bijzondere inzet van de militaire tolk te erkennen en te waarderen heeft de minister van Defensie bij besluit BS/2018003217 van 16 februari 2018 de Tolkenpenning ingesteld.

Een militaire tolk komt in aanmerking voor toekenning van de Tolkenpenning, indien deze:

  1. staat ingeschreven in het Tolkenregister Defensie; en
  2. op enig moment vanaf 2001 als militaire tolk is ingezet; en
  3. in dat kader heeft deelgenomen aan een door de Minister van Defensie aangewezen missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde; en
  4. daarbij een goede plichtsbetrachting en goed gedrag heeft betoond; alsmede
  5. ten minste 30 dagen aaneengesloten in het operatiegebied heeft verbleven.

De penning

De Tolkenpenning is cirkelvormig, heeft een diameter van 60 millimeter, een randdikte van 3 mm en is vervaardigd van mat bronskleurig metaal.
Op de voorzijde zijn in reliëf gesprekslijnen aangebracht, met daar doorheen een rechthoek die de positie van de militaire tolk symboliseert. In cirkelvorm is Latijnse tekst opgenomen bestaande uit de woorden, SINE TRANSLATIO NIHIL INTELLECTIE. Op de achterzijde bevindt zich het Koninklijk wapen (Rijkswapen).

Het ontwerp van deze penning is van Jan Paul Kruimel.


Bronnen

"Besluit Tolkenpenning Defensie", Staatscourant 2019, nummer 11495