Home -> Medailles -> Civiele herinneringsmedailles -> Herinneringsmedaille 500-jarig bestaan van de Staten-Generaal

Herinneringsmedaille 500-jarig bestaan van de Staten-Generaal

Op 9 januari 1964 is er een officiële bijeenkomst geweest van de Staten-Generaal ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van deze instelling. De bijeenkomst werd bijgewoond door koningin Juliana, alsmede door de voorzitters van de parlementen van de BeNeLux. Aan alle personeelsleden van beiden Kamers der Staten-Generaal is op die dag een herinneringsmedaille uitgereikt.

De Staten-Generaal

De Staten-Generaal bestaat uit de beide kamers van volksvertegenwoordigers: de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. De inrichting van ons huidige staatsbestel komt uit 1814, maar de Staten-Generaal is al vele malen ouder.
De eerste keer dat de Staten-Generaal bij elkaar geroepen is, was op 9 januari 1464. Philips de Goede riep toen de vertegenwoordigers van de 17 Bourgondische landsleden in de Lage Landen bijeen in Brugge. Later, tijdens de Republiek der Vereenigde Provinciën (1588-1795) was de Staten-Generaal de vergadering waarin de vertegenwoordigers van de provincies Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel en de Stad en Lande van Groningen bij elkaar kwamen. Zij waren toen de souvereine macht van de Republiek.
Met de Grondwet van 1814 werd bepaald dat de Staten-Generaal een vertegenwoordiging moest worden van het gehele Nederlandse volk. Oorspronkelijk bestond de Staten-Generaal toen uit ййn kamer. Pas vanaf 21 september 1815 zijn er twee kamers. In de Tweede Kamer worden wetsvoorstellen aangenomen (recht van initiatief, recht van amendement, vetorecht) en in de Eerste Kamer worden zij heroverwogen en vervolgens vastgesteld (vetorecht). Dit zorgt er voor dat niet alle macht in één kamer is gecentreerd.

De viering

Op 9 januari 1964 was de dag van de herdenking. Op die dag bracht koningin Juliana achtereenvolgens een bezoek aan de Eerste en Tweede Kamer en in de middag, vergezeld door prinses Beatrix, aan de Verenigde Vergadering van beide kamers.
In de ochtend startte de koningin met een bezoek aan de Eerste Kamer. Hier werd zij verwelkomd door de voorzitter, griffier en fractievoorzitters en hun echtgenotes en door de voorzitters en griffiers van de Staten van Suriname en de Antillen. Na een speech door Kamervoorzitter Jonkman, een excursie door de werkvertrekken van de Senaat en een lunch met de kamerleden en hun echtgenotes, stak de koningin te voet over naar 'de overzijde' om de Tweede Kamer te bezoeken.
Bij het oversteken van het Binnenhof, begeleid door de Eerste-Kamercommissie van In- en Uitgeleide, blies het koperkwartet van de Rijkspolitie Muziekkapel de "Marsch 1815". Halverwege het Binnenhof werd de koningin opgevangen door de honorabele commissie van Ingeleide van de Tweede Kamer, bestaande uit de heren Van Thiel en Bommel en mevrouw Stoffels-van Haaften.
In de Tweede Kamer aangekomen werd Hare Majesteit voorgesteld aan de leden en hun echtgenotes. Op dit moment kregen ook de personeelsleden de herinneringsmedaille uitgereikt. Daarna was het wederom een zitting met toespraken. Aan het einde hiervan werd Hare Majesteit verzocht een speciale oorkonde te ondertekenen, welke tevens door alle aanwezige kamerleden werd medeondertekend. Daarna volgde een excursie door de vertrekken van de Tweede Kamer.
Na deze plechtigheid begon in de Ridderzaal de Verenigde Vergadering van beide Kamers der Staten-Generaal. Voor deze plechtigheid waren ook de voorzitters van de Belgische en Luxemburgse parlementen, raadgevers van de interparlementaire raad voor de BeNeLux, diverse leden van het Corps Diplomatique, leden van de Raad van State, ministers van staat, leden van de Rekenkamer, vertegenwoordigers van de rechterlijke macht, de politie, de strijdkrachten en de SER, alsmede de commissarissen der Koningin, diverse burgemeesters, en andere 'gewaardeerde gasten' uitgenodigd.
Het programma bestond uit diverse door muziek omlijste toespraken en werd afgesloten met het presenteren van een Gedenkboek en herdenkingspostzegels.

De medaille

Het is een ronde bronzen medaille, 21 millimeter in diameter, met boloog en ring. De voorzijde vertoont de Nederlandse leeuw met zwaard en pijlenbundel met de aan weerszijden door een * gescheiden randschriften: '1464 9 JANUARI 1964' (boven) en 'STATEN-GENERAAL' (onder).
De keerzijde is vlak.

De medaille wordt aan een 29 millimeter breed lint gedragen in de kleuren rood, wit en blauw.

De medaille is geslagen bij 's Rijks Munt. In totaal zijn er 200 medailles geslagen. De medaille is zonder oorkonde uitgereikt. Er is ook geen lijst bijgehouden aan wie de medailles zijn uitgereikt. Toekenning werd aangetekend in het personeelsdossier. Deze zijn helaas niet meer voorhanden, dus reconstructie van de lijst is ook niet meer mogelijk.


Literatuur

Müller, E.H. (2020, december). De Herinneringsmedaille 500-jarig bestaan van de Staten-Generaal. In: Decorare. 44, p. 45-46.

Met dank aan Jan van Driel