Home -> Medailles -> Militaire herinneringsmedailles -> Belooningspenning van Rotterdam 1815

Belooningspenning van Rotterdam 1815

In 1816 door de Hoofdcommissie ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in den Nederlanden ingesteld en uitgereikt aan de Rotterdamse vrijwilligers, welke zich hebben ingezet ter verdediging van de Nederlandse onafhankelijkheid.

Belooningspenning van Rotterdam 1815 (naslag)Het is een ronde zilveren penning met een middellijn van 37 millimeter. Op de voorzijde is, binnen een mirte- en lauwerkrans, het opschrift "1815 / VRYWILLIGE / WAPENING / TE / ROTTERDAM" geplaatst.
Op de keerzijde werd, binnen een krans van eikenloof, de naam van de gedecoreerde gegraveerd. Onder de krans staat in kleine schrijfletters de naam van de stempelsnijder: "H. DE HEUS F."

Naar het batonsoverzicht

Hoewel de penning oorspronkelijk niet bedoeld was om te dragen, werd zij bij Koninklijk besluit van 27 september 1833 goedgekeurd om als draagpenning op het militaire uniform gedragen te worden. Het lint zou vanaf dan oranje zijn.

Er zijn 121 penningen uitgereikt.

Van de draagpenning zijn miniaturen bekend met de middellijn van 18 millimeter. Deze miniaturen werden gemaakt bij de Amsterdamse firma Moussault.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en KoloniŽn (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 55.

Met dank aan de heer E. van Veelen voor het aanleveren van de afbeelding.