Home -> Medailles -> Civiele herinneringsmedailles -> Herdenkingspenning komst Ambonezen naar Nederland

Herdenkingspenning komst Ambonezen naar Nederland

In 1951 droeg Nederland de soeveraniteit van Nederlands-Indië over aan de nieuwe republiek Indonesië. Dit was voor vele inwoners van de Zuidelijke Molukken, die zelfstandig hadden gehoopt door te kunnen leven, de reden voor veel ouderen, kinderen en oud-K.N.I.L.-militairen om massaal naar Nederland toe te komen. Nederland was immers het enige land dat de zelfstandige Republiek der Zuidelijke Molukken (RMS) erkende.

35 Jaar later werd ter herinnering aan deze komst van Molukkers naar de Nederlanden een herdenkingspenning geslagen, welke werd uitgereikt aan de ontvangers van de zogenaamde Rietkerk-uitkering, die daar 'uitdrukkelijk prijs op stelden'. Of dit betekende dat ze de penning zelf moesten aanvragen is mij nog niet helemaal duidelijk. De penning wordt ook wel Rietkerkpenning genoemd, vanwege de koppeling aan de Rietkerk-uitkering.

Voorzijde RietkerkpenningHet is een ronde zilveren medaille, 35 millimeter in middellijn. De voorzijde vertoont een naar links gewende duif (Moluks symbool voor onkwetsbaarheid) in de vorm van de kaart van Nederland. Tevens doet de duif dienst als zeil voor een prauw. Op de achtergrond van de duif is de baai van Ambon afgebeeld, de beide oevers (Alang en Nusaniwe) duidelijk herkenbaar tegen een ondergaande zon. Aan weerszijden van de prauw zijn diverse inheemse plantenbladeren afgebeeld. Het randschrift luidt: "PENGHARGAAN ATAS PENGORBANAN". Onder de prauw staat te lezen: "UIT WAARDERING / VOOR UW INZET".
De keerzijde vertoont een Alfoerse krijger en een paradijsvogel. De opschriften luiden: "25. NOV. 1986", "TERIMA KASIH" en "DANK U". De rand is opgebouwd uit 14 kruidnagelen.
Het ontwerp is van de heer Pieter Hoija uit Harderwijk.

Naar het batonoverzicht

Het lint, 37 millimeter breed, is blauw met aan weerszijden 2 verticale groene banen.


Literatuur

"Onderscheidingen - Leidraad voor de decoraties van het Koninkrijk der Nederlanden" door mr. C.H. Evers, Amsterdam, 2001
Met dank aan drs. W. Manuhutu voor de afbeelding