Home -> Medailles -> Militaire Herinneringsmedailles -> Draagpenning Demobilisatie van de gemeente Oegstgeest

Draagpenning Demobilisatie van de gemeente Oegstgeest

De gemeente Oegstgeest heeft in 1949 een draagpenning in het leven geroepen om uit te reiken aan uit Indonesië terugkerende militairen. Deze draagpenningen zijn, samen met een op naam gestelde oorkonde, uitgereikt tijdens een drietal feestavonden, te weten 21 december 1949, 4 april 1950 en 28 mei 1951. In totaal zijn er 138 draagpenningen uitgereikt. De namenlijst hiervan is bekend.

De draagpenning is rond en heeft een middellijn van 25 millimeter. De voorzijde vertoont een rechtopstaande stormdolk (bajonet), rustend op een lauwertak, met linksboven het wapen van Oegstgeest en rechtsonder een Engels model legerhelm.
De keerzijde vertoont een zin uit het Wilhelmus: "DEN VADERLANDT GHETROUWE BLIJF ICK TOT IN DEN DOOT".

Naar het batonoverzicht

De draagpenning wordt gedragen aan een rood-wit-blauw lint.

De penning is gelijk aan die van Voorschoten, met dien verstande dat het gemeentewapen gewijzigd is.


Literatuur

Müller, E.H. (2020, december). De Draagpenning Demobilisatie van de gemeente Oegstgeest. In: Decorare. 44, p. 33-37.
Weiler, Jhr. ir. A.C. von (1960). Naamloze Venootschap Koninklijke Begeer Ateliers voor Edelsmeed- en Penningkunst Voorschoten. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960. Deel V. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., p. 89 [1854].
Zonder auteur (1949, 22 december). Ontvangst gerepatrieerde militairen. De Leidse Courant, XLI (1185), p. 3.
Zonder auteur (1949, 23 december). De Oegstgeester gerepatrieerden door het Gemeentebestuur ontvangen. In: Oegstgeester Courant.
Zonder auteur (1950, 15 april). Oudstrijders en gerepatrieerden ten Raadhuizen ontvangen en onderscheidingen uitgereikt. In: Oegstgeester Courant.
Zonder auteur (1951, 2 juni). Het Gemeentebestuur verwelkomt gerepatrieerde Militairen. In: Oegstgeester Courant.