Home -> Medailles -> Militaire herinneringsmedailles -> Nieuw-Guinea Herinneringskruis

Nieuw-Guinea Herinneringskruis

Toen in 1949 Indonesië zelfstandig werd van Nederland, bleef het gebied bekend als Nederlands Nieuw-Guinea een object van discussie. Indonesië claimde dat het bij haar grondgebied behoorde en Nederland vond dat de Papua's, welke in dat gebied woonden, zelf moesten kiezen voor onafhankelijkheid of een Nederlands bestuur. In 1962 escaleerde dit, toen een grote hoeveelheid Indonsische parachutisten op Nieuw-Guinea landden. Dit leidde tot heftige gevechten tussen Nederlandse- en Indonesische- en tussen Nederlandse- en Papua-troepen. Hierop besloot de Verenigde Naties in te grijpen en na langdurige onderhandelingen Nieuw-Guinea aan Indonesië toe te wijzen.

Het Nieuw-Guinea Herinneringskruis werd ingesteld bij Koninklijk besluit no. 1 van 29 september 1962 en uitgereikt aan hen, die in de periode tussen 28 december 1949 en 23 november 1962 minimaal drie maanden daadwerkelijk militaire dienst hebben gedaan in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea of de daaromheen liggende wateren.

Nieuw-Guinea HerinneringskruisHet is een verguld bronzen kruis, met verlengde verticale armen. In het midden van het kruis is een gekroond medaillon geplaatst. Op dit medaillon is een vijfpuntige ster afgebeeld met het omschrift "NEDERLAND / NIEUW-GUINEA". Aan de keerzijde vertoont dit medaillon de Nederlandse Leeuw.

Aan hen, die in 1962, in militair verband, hebben deelgenomen aan een optreden tegen kwaadwilligen werd een gesp "1962" toegekend.

Naar het batonoverzichtNaar het batonoverzicht

Het lint is groen, met aan weerszijden smalle banen van rood, wit en blauw, de rode banen aan de buitenkant.
Wordt alleen het lint gedragen, dan wordt de gesp hierop aangegeven door middel van een vijfpuntige vergulde ster.

Het ontwerp van het kruis is van Frans Smits.


Literatuur

Bartels, J.A.C. & B. Kist (1999). Vййl Veren! Frans Smits, Militair Stylist. Zaltbommel: Europese Bibliotheek, p. 71.
Keers, B. (2022). De medailleontwerpen van Frans Smits sr. (1946-2003). Zeist: Vereniging Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen, p. 32-33.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 104-106.
Monsees, E. (2023, juni). Het Nieuw-Guinea-herinneringskruis. In: Decorare 49, p. 29-33.