Home -> Medailles -> Militaire herinneringsmedailles -> Medaille van de Commissie van Erkentenis

Medaille van de Commissie van Erkentenis

In 1832 ingesteld door de Amsterdamse "Commissie van Erkentenis" als huldebetoon aan de verdedigers van de Citadel van Antwerpen. De medaille werd in goud uitgereikt aan de Koning, aan twee prinsen en aan de leden van de Raad van Verdedinging. Voorts uitgereikt in zilver aan de overige officieren en in brons aan de onderofficieren en manschappen.

Het is een ronde penning met een middellijn van 51 millimeter. De voorzijde vertoont een strijder uit de oudheid met een gebroken zwaard en schild. Met dit schild probeert hij de ruïnes van een stad te beschermen tegen een vijandelijke pijlenregen. Langs de afsnede is de tekst "WAT OOK VAL, TROUW STAAT PAL" te lezen. Onder het tafereel is de tekst "ANTWERPEN / DECEMBER / MDCCCXXXII" te lezen.
Op de keerzijde werd binnen een krans van eikenbladeren de naam van de ontvanger gegrafeerd. Bij officieren werd tevens de rang ingegraveerd. Bij verzamelaarsexemplaren werden vijf roosjes ingeslagen.

Er zijn ook medailles bekend met als opschrift op de achterzijde: "DE COMMISSIE VAN ERKENTENIS VOOR DE STRIJDERS OP DE CITADEL EN SCHELDE TE", gevolgd door een van de volgende plaatsnamen: "BREDA", "'s-HERTOGENBOSCH", "MIDDELBURG" of "SCHIEDAM". Mogelijk dat er nog meerdere waren, maar dit zijn de enige vier bij Dr. Bax bekende plaatsnamen.

Medaille van de Commissie van Erkentenis in brons

Hoewel van oorsprong een legpenning is de medaille regelmatig door de ontvanger draagbaar gemaakt. In dat geval wordt de medaille gedragen aan een oranje lint.

Medaille van de Commissie van Erkentenis in zilver

In totaal zijn er 11 gouden, 193 zilveren en 4.425 bronzen penningen uitgereikt.

Van de penning zijn ook draagbare miniaturen met een middellijn van 16 millimeter bekend. Zij werden tevens aan een oranje lint gedragen. Er is ook een miniatuurpenning bekend met aan de voorzijde het gebruikelijke tafereel en aan de keerzijde de keerzijde van de Antwerpsche Medaille: een gekroonde 'W' met datum "DECEMBER 1832", binnen een krans van lauriertakken.


Decorandi

Voor de gouden en zilveren medailles zijn namenlijsten van de decorandi beschikbaar.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en KoloniŽn (1813-heden). Maastricht, A.G. van der Dussen B.V.
Crebolder, G. (2005, september). Twee Barneveldse dragers van de zilveren medaille van de Commissie van Erkentenis. Decorare. 14, p. 45-47.
Meijer, H.G. (1986). Het Algemeen Onderscheidingsteeken 1833, oorzaak en gevolg. Mars en Historia.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 63.

Met dank aan de heer Johan van Heesch van het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel voor het leveren van de afbeelding van de zilveren penning!