Home -> Medailles -> Militaire herinneringsmedailles -> Lombokkruis

Lombokkruis

Ingesteld bij Koninklijk besluit no. 42 van 13 april 1895 en uitgereikt aan hen, die in de periode 26 juni tot 24 december 1894 hebben deelgenomen aan de veldtocht op Lombok.

LombokkruisHet is een 41 millimeter breed vierarmig bronzen kruis met in het midden een medaillon. De voorzijde vertoont op het medaillon de beeltenis van een jonge prinses Wilhelmina met loshangend haar. Op de armen valt te lezen: "LOMBOK / TJAKRA NEGARA / MATRAM / 1894". Dit waren de plaatsen waar de grote veldslagen hadden plaatsgevonden en het jaartal waarin deze plaats hadden gevonden.
Het medaillon op de keerzijde heeft binnen een krans van laurierbladeren de Nederlandse Leeuw met zwaard en pijlenbundel. Op de armen de tekst "HULDE AAN / LEGER / EN / VLOOT".

Het ontwerp van het kruis is van J.Ph.M. Menger, welke tevens de stempels hiervoor maakte. Het kruis is geslagen bij 's Rijks Munt in een oplage van 8800 stuks.

Naar het batonoverzicht

Het lint, 37 millemeter breed, is verdeeld in negen gelijke banen van oranje en Nassau blauw. De oranje banen aan de buitenzijde.

Het kruis werd in een massale bijeenkomst door prinses Wilhelmina uitgereikt. Zij was zo onder de indruk van de plechtigheid dat zij in 1944, inmiddels koningin geworden, bij de instelling van de Bronzen Leeuw het lint hiervan liet terugverwijzen naar het Lombokkruis.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en KoloniŽn (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 74.
Neut, H. van der (2017, 11 november). Het Lombokkruis. In: Seminar Militaire Herinneringsmedailles, Monografie nr. 7, Vereniging Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen, Zeist.
Zonder auteur (1896). Algemeen Verslag van het Munt-College over 1895. Utrecht: J. van Boekhoven, p. 26-27.

Met dank aan de heer Y. Malachi voor de afbeelding van het Lombokkruis