Home -> Medailles -> Militaire herinneringsmedailles -> Draagpenning van de Rijkscommissie voor Graadmeting, 1935

Draagpenning van de Rijkscommissie voor Graadmeting, 1935

In vervolg op eerdere metingen, werd op 14 november 1934 een nieuwe tocht ondernomen door Prof. Vening Meinesz om met een slingertoestel zwaartekrachtmetingen uit te voeren. Deze keer werd de tocht ondernomen met Hr.Ms. 'K XVIII'. Daarnaast werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om filmopnamen van de tocht te maken. Hiervan is een documentaire gemaakt. De K XVIII maakte een flinke omweg via Zuid-Amerika en Australi? en deed de havens van Funchal, Saint Vincent, Pernambuco, Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Mar del Plata, Tristan da Cunha, Kaapstad, Durban, Port Louis en Fremantle aan. Uiteindelijk arriveerden ze op 11 juli 1935 te Soerabaja.

Ter herinnering aan de tocht werd door de Rijkscommissie voor Graadmeting een draagpenning uitgereikt aan de bemanning. Dit betreft een ronde zilveren medaille met een middellijn van 26,5 millimeter. De voorzijde vertoont de wereldbol, waarop de route van de K XVIII staat aangegeven. Daarvoor is een fragment van een aan het wateroppervlakte varende onderzeeboot afgebeeld. Langs de rand is de tekst "TOCHT HR : MS . K XVIII . DEN HELDER - SOERABAIA . 14 NOV. 1934 - 11 JULI 1935" te lezen.
Op de keerzijde is het opschrift "SLINGER - WAARNEMINGEN" geplaatst binnen het randschrift "RIJKSCOMMISSIE VOOR GRAADMETING".

Naar het batonsoverzicht

De medaille hangt van een Nassausch blauw lint met een breedte van 27 millimeter. Wordt alleen de baton gedragen, dan wordt hierop een zilveren gesp geplaatst met het opschrift "K.XVIII".

De medaille is geslagen bij Koninklijke Begeer.

In totaal zijn er

De 35 medailles uitgereikt.

Oorkonde

    DE RIJKSCOMMISSIE VOOR GRAADMETING EN WATERPASSING, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 20 Februari 1879 No. 3, een blijk willende geven van erkentelijkheid en waardeering aan de opvarenden van Hr.Ms. Onderzeeboot K XVIII voor de hulp en medewerking verleend aan het Lid der Commissie, Dr. F.A. VENING MEINESZ bij de uitvoering van slingerwaarnemingen ter bepaling van de zwaartekracht op zee gedurende de reis van Den HELDER over BUENOS AYRES, KAAPSTAD en FREMANTLE naar SOERABAJA van 14 November 1934 tot 11 Juli 1935, heeft besloten aan den Commandant, de Officieren en de Equipage een zilveren medaille aan te bieden als een herinnering aan de zoowel uit een nautisch, als uit een wetenschappelijk oogpunt zoo gedenkwaardige reis.
    Een exemplaar dezer medaille is uitgereikt aan den Heer
tijdens de reis


aan boord van genoemde Onderzeeboot.

  Namens de Commissie:


Voorzitter,


Secretaris,ZEIST, Mei 1936  

Legpenning

Naast de draagpenning is er ook een legpenning geslagen bij Koninklijke Begeer. Deze is vervaardigd door M. Kutterink, in overleg met prof. Vening Meinesz en het ministerie van Defensie. Het betreft een ronde legpenning met een middellijn van 50 millimeter. De voorzijde vertoont de aardbol, waarop de route van de K XVIII staat aangegeven. Daarvoor een fragment van de onderzeeboot. Het omschrift luidt: "TOCHT HR : MS . K XVIII . DEN HELDER - SOERABAIA . 14 NOV. 1934 TOT 11 JULI 1935".
De keerzijde heeft het opschrift: "COMMAND. / D.C.M. HETTERSCHIJ / OFFICIEREN : M.S. WYTEMA / C. TER POORTEN . A.J. MARCUS / C. V.D. LINDEN . C.B. LEEUWENBURG / PROF.DR. F.A. VENING MEINESZ / EQUIPAGE : J. BOSKAMP . W.C. TEN / BERG . J. WEIJDERT . J. KOLDENHOF / W.M. KOCH . G.J.C. STOLK . G. HEIJMEN . K. / E.J. WATZ . C. VERSTRATEN . A. BAUW G. / J. VAN WESTEROP . G. TIMMENS . J.A. / HIESTAND . W.A. WAHLERS . J.K. VAL- / KIER . W. REITSMA . G.J.A. KONING- / STEIN . A.J. VERHORST . E.J. VER- / MEULEN . A.J. BANNINK . M. TA- / LENS . J.A. HEIJDENS . R. BROU- / WER . L.M. SCHARP . H. KAR- / STANJE".
De penning is uitgevoerd in goud, zilver en brons. Een eerste slag bevatte diverse spelfouten in namen.


Bronnen

Bax, dr. W.F. (1951). De Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam/?s-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., p. 46.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1982). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 151.
Snel, F. (2015, juni). De medailles en legpenning van de Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing. In: Decorare, 33, p. 13-19.
Snel, F. (2022, december). Aanvulling: Medailles en Legpenning Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing. In: Decorare, 48, p. 78-79.
Weiler, Jhr. ir. A.C. von (1960). Naamloze Venootschap Koninklijke Begeer Ateliers voor Edelsmeed- en Penningkunst Voorschoten. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960. Deel V. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., p. 3 [891]