Home -> Medailles -> Militaire herinneringsmedailles -> Kosovo-medaille

Kosovo-medaille

Toen eind 1999 de eerste lichting militairen terugkwam uit Kosovo werd hun in de Jaarbeurshallen in Utrecht onder groot militair vertoon de Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties uitgereikt... Deze kon een grote groep echter meteen weer inleveren. Wat bleek? Zij kwamen enkele dagen tekort om te voldoen aan de eisen van deze onderscheiding. Dit leidde tot heftige protesten van diverse militairen en enkelen van hun dreigden zelfs hun onderscheidingen aan de minister terug te sturen. Als compromis werd bij besluit van de minister van defensie van 9 februari 2000 de Kosovo-medaille ingesteld.
Deze medaille wordt toegekend aan het personeel van alle krijgsmachtonderdelen dat heeft deelgenomen aan verschillende operaties in en rond Kosovo, ongeacht de tijd dat het personeel daar heeft doorgebracht. Het betreft de volgende operaties:

Met de instelling van de Herinneringsmedaille Vredesoperaties in 2001 ontstond een dilemma. De militairen die deelnamen aan bovengenoemde operaties kwamen ook in aanmerking voor de HVO. Hierdoor ontstond een situatie van dubbel decoreren. Pas in 2014 is hier een besluit op genomen. Met ingang van 1 januari 2015 is de Kosovomedaille dan ook komen te vervallen.

Versiersel

Kosovo-medailleHet is een ronde bronzen medaille met een middellijn van 30 millimeter. De voorzijde vertoont vier elkaar kruisende zwaarden, waarvan de lemmeten naar boven zijn gericht, met over de lemmeten een lauwerkrans van twee takken, alles in reliŽf.
De keerzijde vertoont langs de rand een met lint omwonden, gesloten lauwerkrans, met binnen langs de lauwerkrans aan de bovenzijde de woorden 'UIT ERKENTELIJKHEID', aan de onderzijde de woorden 'DE MINISTER VAN DEFENSIE' en in het midden horizontaal de aanduiding 'KOSOVO', alles in reliŽf.

Het ontwerp is van de heer P. Bultsma.

Lint

Naar het batonoverzicht

Het lint, 27 millimeter breed, is verdeeld in vijf gelijke banen in de kleuren paars, wit, paars, wit en paars.


Literatuur

"Besluit houdende wijziging van het Besluit Kosovo-medaille", Staatscourant 2014, nr. 24035
"Besluit Kosovo-medaille", Staatscourant 2000, nr. 42

Keers, B. (2014, juni). De Kosovo-medaille. Decorare, 31, p. 16-20.