Home -> Medailles -> Militaire herinneringsmedailles -> Medaille van den Oorlog op Java

Medaille van den Oorlog op Java

Ingesteld bij Koninklijk besluit van 27 juni 1831 en uitgereikt aan Europese militairen en inlandse officieren welke hadden deelgenomen aan de gevechten tegen Diepo Negoro op Java.

Medaille van den Oorlog op Java 1825-1830Het is een achthoekige bronzen medaille met een breedte van 29 millimeter. De voorzijde vertoont het naar links gewende portret van Koning Willem I met het omschrift "WILLEM I. KONING DER NEDERLANDEN.".
Op de keerzijde leest men de woorden "OORLOG OP JAVA. 1825-1830" binnen een krans van eiken- en oranjeloof.

De medailles werden vervaardigd bij 's Rijks Munt te Utrecht. In een enkel geval vindt men de medaille in vergulde uitvoering. Dit waren exemplaren die aan officieren waren uitgereikt en door hun zelf waren verguld. Vermoedelijk deden ze dit om de medaille te onderscheiden van de Medailles voor trouwe dienst voor onderofficieren. Daarnaast kan men de medaille aantreffen met een bronzen krans tussen de medaille en het lint. Deze krans was een onofficieel symbool voor de Eervolle Vermelding.

Naar het batonoverzicht

Het lint, 30 millimeter breed, is geheel oranje


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en KoloniŽn (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Heeckeren van Brandsenburg, F.J. van (1838). Beschryving en Afbeeldingen van Nederlandsche Gedenk-penningen welke sedert 1813 tot 1938 aan ís Ryks Munt te Utrecht zijn geslagen en verkrijgbaar gesteld. Utrecht: Robert Natan.
Hengel, G.H. van (1853). De Nederlandsche Ridderorden en Onderscheidingen of Eereteekenen. Velp: G.H. van Hengel Jr., p. 41-43.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 73.