Home -> Medailles -> Militaire herinneringsmedailles -> Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties

Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties

Ingesteld bij Koninklijk Besluit van 6 februari 1980 (Staatsblad 82) als beloning voor hen die van overheidswege hetzij gedurende ten minste drie maanden deel hebben uitgemaakt van een vredesmacht van de Verenigde Naties, hetzij gedurende een ten minste gelijke periode als waarnemer of in een soortgelijke functie bij enigerlei operatie van de Verenigde Naties tot handhaving van de internationale vrede en veiligheid zijn opgetreden, en daarbij in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en een goed verdrag hebben betoond.

Het is een ronde, bronzen medaille een middellijn van 35 millimeter. De voorzijde vertoont een naar links gerichte stalen helm met daarop aangebracht de letters "VN". De helm is gedeeltelijk gedekt door een lauwertak.
De keerzijde vertoont het Rijkswapen.

In 1992 is de Nederlandse regering, in plaats van het oude gespensysteem, overgestapt op het lintensysteem van de Verenigde Naties. Dit houdt in, dat er één medaille is, waar, verschillend per actie, een ander lint aan wordt gehangen. Hier is men begin 2001 weer vanaf gestapt, wat leidde tot de instelling van de Herinneringsmedaille Vredesoperaties, waar weer 'gewoon' gespen per operatie aan worden verbonden.
Tot begin 2001 zijn er Herinneringsmedailles VN-Vredesoperaties toegekend voor de volgende operaties:
Naar het batonoverzicht Voor deelname aan een van de volgende VN-vredesoperaties: UNTSO, UNOC, UNDOF, UNIPOM, UNTEA, UNYOM, UNTAG, UNAVEM (II/III), UNAMIR, UNDP/CMAC, UNOMOZ, UNOMUR, UNTAES, UNIPTF, UNSCOM en UNOPS.
Naar het batonoverzicht Met het Herinneringsteken bijzondere missies voor deelname aan bijzondere operaties in VN-verband.
Naar het batonoverzicht Met de gesp "LIBANON 1979" voor deelname aan het Nederlands Detachement VN gedurende operatie UNIFIL in de periode van 14 maart 1979 tot 2 oktober 1983.
Naar het batonoverzicht Voor deelname aan het Nederlands Detachement VN in het voormalige Joegoslavië (operaties UNPROFOR, UNPF, UNIPTF en UNMIBH) in de periode van juni 1992 tot 20 december 1995.
Naar het batonoverzicht Voor deelname aan het Nederlands Detachement VN in Cambodja (UNTAC) in de periode 1992-1994.
Naar het batonoverzicht Voor deelname aan het Nederlands Detachement VN in Haïti (UNMIH II) in de periode februari 1995 tot maart 1996.
Naar het batonoverzicht Voor deelname aan het Nederlands Detachement VN op Cyprus (UNFICYP) in de periode mei 1998 tot mei 2001.
Naar het batonoverzicht Voor deelname aan het Nederlands Detachement VN In Ethiopië en Eritrea (UNMEE) in 2001.

Het Herinneringsteken bijzondere missies werd ingesteld bij Koninklijk besluit van 14 oktober 1999 (Staatsblad 512). Het wordt toegekend aan hen die van overheidswege gedurende ten minste drie maanden aaneengesloten deel hebben uitgemaakt van een bijzondere VN-missie, mits voor die operatie niet een lint met andere kleuren is vastgesteld. Bij herhaalde deelname aan bijzondere missies wordt het Herinneringsteken toegekend, voorzien van een Arabisch cijfer 2 of hoger.

De Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties is afgeschaft en vervangen door de Herinneringsmedaille Vredesoperaties bij Koninklijk besluit van 23 maart 2001 (Staatsblad 186).


Literatuur

"Besluit van 23 maart 2001, houdende instelling van de Herinneringsmedaille Vredesoperaties alsmede intrekking van het Besluit Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties en het Besluit Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties", Staatsblad 2001, nr. 186
"Besluit van 14 oktober 1999, houdende hernieuwde vaststelling van het besluit tot instelling van de Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties (Besluit Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties)", Staatsblad 1999, nr. 511
"Wijziging vaststelling van linten VN-vredesoperaties", Staatscourant 1996, nr. 42, pag. 12
"Hernieuwde vaststelling Besluit tot instelling Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties", Staatscourant 1995, nr. 176
"Vaststelling van linten c.q. gesp", Staatscourant 1992, nr. 200
"Besluit van 4 september 1992, houdende hernieuwde vaststelling van het besluit tot instelling van de Herinneringsmedaille VN-vredesoperaties", Staatsblad 1992, nr. 514
"Besluit van 6 februari 1980, houdende instelling Herinneringsmedaille VN-vredesoperaties", Staatsblad 1980, nr. 82

Bartels, J.A.C. & B. Kist (1999). Véél Veren! Frans Smits, Militair Stylist. Zaltbommel: Europese Bibliotheek, p. 125.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 108.