Home -> Medailles -> Militaire herinneringsmedailles / Tiendaagse Veldtocht -> Eerepenning der Groninger en Franeker Flankeurs, 1831

Eerepenning der Groninger en Franeker Flankeurs, 1831

De studenten van de drie Noord-Nederlandse universiteiten en het Franeker Atheneum hebben een compagnie van 129 flankeurs bij elkaar weten te krijgen om deel te nemen aan de Tiendaagse Veldtocht. Onder hen bevonden zich enkele professoren, die dienst deden als officier.

De leden van de Kompagnie Groninger en Franeker Flankeurs kregen bij terugkeer een zilveren penning met een middellijn van 30 millimeter. Op de voorzijde is een liggende leeuw afgebeeld met het omschrift "REPULSO HOSTE VIGIL QUIESCIT" (Hij rust waakzaam na de vijand verdreven te hebben). Langs de afsnede de afkorting "V.D.K.F." (Door Van der Kellen gemaakt) en de ingestempelde naam van de decorandus.
De keerzijde een krans van laurier- en eikenloof, waarbinnen de tekst "PATRIAE / DEFENSORIBUS / ACAD : GRON / CIVIBUS / CURATORES / MDCCCXXXI" (de curatoren aan de verdedigers van het vaderland, burgers der Groningse Academie, 1831).

Hoewel de penning in zilver aan de deelnemers is verleend zijn er exemplaren in brons en ijzer bekend. Het is niet bekend waar deze voor bedoeld waren.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en KoloniŽn (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 64.