Home -> Medailles -> Militaire herinneringsmedailles -> Belooningspenning van Gelderland 1815

Belooningspenning van Gelderland 1815

Uitgereikt aan het Gelderse contigent schutterij, welke zich heeft ingezet ter verdediging van de Nederlandse onafhankelijkheid.

Het is een ronde zilveren penning met een middellijn van 39 millimeter. Op de voorzijde is, onder een lauwerkrans een altaar afgebeeld waarop het wapen van Gelderland. Op het altaar liggen twee gekruiste zwaarden. Het omschrift luidt: "VELDTOGT VAN MDCCCXV", waarbij de hiervoor bedoelde lauwerkrans "VELDTOCHT" van "VAN MDCCCXV" scheidt. In de afsnede, onder het altaar, is een allegorische verzameling van 4 vaandels, 2 kanonnen, 1 trom en 2 laadstokken geplaatst.
Op de keerzijde staat, binnen een mirteloofkrans, het opschrift "GELDERLANDS / DANKBARE / INGEZETENEN / AAN DE / VRIJWILLIGE / VERDEDIGERS / DER / NEDERLANDSCHE / VRIJHEID". Daaronder is, binnen de grote mirteloofkrans, een kleinere mirteloofkrans geplaatst. Hierin werd de achternaam van de gedecoreerde gegraveerd.

Naar het batonsoverzicht

Hoewel de penning oorspronkelijk niet bedoeld was om te dragen, werd zij bij Koninklijk besluit van 29 augustus 1833 goedgekeurd om als draagpenning op het militaire uniform gedragen te worden. Het lint zou vanaf dan oranje zijn.

Er zijn ongeveer 120 penningen uitgereikt.

Van de draagpenning zijn miniaturen bekend met de middellijn van 12 en 16 millimeter.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en KoloniŽn (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 54.