Home -> Medailles -> Militaire herinneringsmedailles -> Eerepenning der Dordtsche Vrijwilligers 1813

Eerepenning der Dordtsche Vrijwilligers 1813

Op last van Koning Willem I werd aan 72 Dordtsche vrijwilligers die hielpen bij het uit de stad verdrijven van de Franse bezetter een zilveren eerepenning toegekend.

Eerepenning der Dordtsche Vrijwilligers 1813Deze eerepenning had een middellijn van 29 millimeter. De voorzijde vertoont een kanon, kruislings over de voorsteven van een antiek schip. Hierboven is een stedelijke kroon geplaatst. Dit alles binnen het randschrift "VOOR ONZE VESTEN EN HAARDSTEDEN".
De keerzijde heeft binnen een krans van lauwer- en eikentakken het opschrift "DORDRECHT / XXIV NOV. / MDCCCXIII". In de rechteronderzijde van de medaille de initialen "H.D.H.F." (H. de Heus Fecit, gemaakt door H. de Heus).

Naar het batonoverzicht

De eerepenning werd gedragen aan een lint in de kleuren rood, wit en rood.

De toekenningen van de eerepenning werden bekend gemaakt in de Dortsche Courant van 6 mei en van 10 augustus 1819. De lijst van dragers is dus bekend. Opmerkelijk is dat dr. Bax in zijn publicatie van 72 dragers spreekt, terwijl er uit de twee Couranten en het artikel van Cees Mulder blijkt dat er 74 dragers zijn.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en KoloniŽn (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 50.
Mulder, C.P. (1984). De Dordtsche vrijwillgers van 1813 en hun medaille. In: Mars et Historia, 4.