Home -> Medailles -> Militaire herinneringsmedailles -> Erepenning aan de Haagse Vrijwilligers 1813

Erepenning aan de Haagse Vrijwilligers 1813

Ingesteld door de Hoofdcommissie ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in den Nederlanden in 1815 en uitgereikt aan de leden van de Oranjegarde te 's-Gravenhage, welke dienst hebben gedaan op 17 november 1813.

Eerepenning aan de Haagse Vrijwilligers 1813Het is een ronde medaille met een middellijn van 29 millimeter. De voorzijde vertoont twee gekruiste zwaarden met het randschrift "VOOR VADERLAND EN ORANJE".
De keerzijde heeft de tekst "XVII NOVEMBER MDCCCXIII" binnen een krans van oranje- en eikenloof. Onder de krans de inscriptie "H.D. HEUS F." (H. de Heus Fecit - gemaakt door H. de Heus).

Er zijn twee verschillende versies van de medaille bekend: één met het linker zwaard over het rechter zwaard en één met het rechter zwaard over het linker zwaard.

Naar het batonoverzicht

Het lint, 27 millimeter breed, is geel met aan weerszijden een smalle zwarte baan. Geel en zwart waren in die tijd de oude Haagse kleuren. Door het kanariegeel van het lint werd de medaille ook wel het "Kanarievogeltje" genoemd.

Er zijn miniaturen bekend in de formaten 6, 8, 12, 14, 16 en 20 millimeter.

De medaille is erkend als zijnde militaire decoratie bij K.B. van 11 november 1817. Toestemming tot het dragen van een miniatuur versie van de medaille werd gegeven bij K.B. van 12 januari 1818.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en KoloniŽn (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 50-51.