Home -> Medailles -> Militaire herinneringsmedailles -> Belooningspenning van Brussel 1815

Belooningspenning van Brussel 1815

Ingesteld in 1816 door de Magistraat (Burgemeester) van Brussel en uitgereikt aan de Vrijwillige Burgerwacht van Brussel voor het verdedigen van de stad tegen de Franse bezetter en het handhaven van de openbare orde gedurende de belegering.

Beloningspenning van Brussel 1815Het is een ronde medaille met een middellijn van 35 millimeter. De voorzijde vertoont het wapenschild van Brussel (St.Michael die de draak verslaat) met het randschrift "MAGIST. BRUX. CIVIB. SUIS OB ASSERT. URB. SECUR." (de Magistraat van Brussel aan zijn burgers voor het veiligstellen van de stad).
De keerzijde vertoont binnen een krans van eikenloof de tekst "BELGICI / REGNI / HEBANAS CAPESSENTE / WILHELMO / NASSAVOEO / MDCCCXV" (Willem van Nassau heeft het bestuur over de Belgische Natie op zich genomen 1815).

De medaille werd uitgereikt in zilver en brons. Hoeveel er exact zijn uitgereikt is niet bekend.

Naar het batonoverzicht

Hoewel oorspronkelijk uitgereikt als legpenning is de medaille na 1818 door verscheidene decorandi draagbaar gemaakt. Het hing dan van een 36 millimeter breed lint. Dit lint was geel met aan aan de boorden een smalle groene baan.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en KoloniŽn (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 53.

Met dank aan Paul Gelton voor het aanleveren van de afbeelding