Home -> Medailles -> Militaire herinneringsmedailles -> Belooningspenning van Amsterdam 1815

Belooningspenning van Amsterdam 1815

In 1816 door de Hoofdcommissie ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in den Nederlanden ingesteld en uitgereikt aan de vrijwilligers van het het escadron Amsterdamse Jagers te paard, welke zich heeft ingezet ter verdediging van de Nederlandse onafhankelijkheid.

Het is een ronde zilveren penning met een middellijn van 37 millimeter. Op de voorzijde is, binnen een krans van een oranje- en eikenloof, het opschrift "VELDTOGT / 1815" geplaatst. Onder de krans is in kleine letters de naam van de stempelsnijder gegraveerd: "H. DE / HEUS F."
Op de keerzijde staat, binnen een eikenloofkrans, de tekst "HULDE / VAN DE / HOOFDCOMMISSIE / TE AMSTERDAM / AAN       ", waarna ruimte is overgelaten voor het graveren van de naam van de gedecoreerde.

Naar het batonsoverzicht

Hoewel de penning oorspronkelijk niet bedoeld was om te dragen, werd zij bij Koninklijk besluit van 11 juni 1833 goedgekeurd om als draagpenning op het militaire uniform gedragen te worden. Het lint zou vanaf dan oranje zijn.

Er zijn 127 penningen uitgereikt.

Van de draagpenning zijn miniaturen bekend met de middellijn van 12 millimeter.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en KoloniŽn (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 53.