Home -> Medailles -> Militaire Herinneringsmedailles -> Draaginsigne "Agadir 1960"

Draaginsigne "Agadir 1960"

Ingesteld begin 2000 als herinnering voor de opvarenden van het toenmalige Smaldeel 1 van de Koninklijke Marine, die in maart 1960 op bevel van de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten humanitaire hulp hebben verleend aan het door een aardbeving getroffen gebied bij Agadir (Marokko).

Het is een bronskleurig schildje, bovenaan rechthoekig, onderaan afgerond. Hierop staat in reliëf een kaart van Marokko afgebeeld, waarover het embleem van de Koninklijke Marine. Op de plaats waar Agadir op de kaart hoort te liggen is een vijfpuntige ster afgebeeld. Boven de kaart is te lezen: "AGADIR" en eronder "1960".

Het schildje wordt gedragen op de rechterborstzak.

Oorkonde

KONINKLIJKE MARINE


OORKONDE

De bevelhebber der zeestrijdkrachten kent hierbij toe

het Draaginsigne "Agadir 1960"

aan

vanwege de voortreffelijke wijze waarop u, als toenmalige opvarende
van Smaldeel 1, in maart 1960 uitvoering heeft gegeven aan de
opdracht van de bevelhebber der zeestrijdkrachten:
spoedig hulpverlenen aan het getroffen Agadir".

Tijdens deze humanitaire hulpverleningsactie heeft u er blijk van
gegeven onder zware en moeilijke omstandigheden de
noodzakelijke activiteiten voortvarend en doeltreffend te kunnen
uitvoeren.
Uw optreden werd gekenmerkt door inzet, plichtsbetrachting,
doorzettingsvermogen en creativiteit.

                  's-Gravenhage, 3 maart 2000

                                    DE BEVELHEBBER DER
                                    ZEESTRIJDKRACHTEN

                                    w.g.

                                    C. van Duyvendijk
                                    Vice-Admiraal


Bronnen

Gelton, P.T. (2007, november). Snelle humanitaire hulp en trage erkenning. Het Draaginsigne Agadir 1960. Decorare. 18, p. 5-12.