Home -> Medailles -> Gemeente -> Maartenspenning

Maartenspenning

In 1985 ingesteld bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van de stad Utrecht wegens beloning van hen, die zich belangeloos op buitengewone wijze gedurende lange tijd hebben ingezet voor Utrecht op kerkelijk-, cultureel-, sociaal-, maatschappelijk of sportief gebied.

Het is een bronzen legpenning met aan de voorzijde een afbeelding van Sint Maarten te paard. De heilige zit met zijn rug richting de toeschouwer en heeft zijn aandacht gevestigd op een handeling die achter hem gebeurd. Op de keerzijde is Sint Maarten bezig zijn mantel te halveren in een vorm die sterke gelijkenis vertoond met het wapen van de stad Utrecht. Langs de linkerrand is de tekst "EREPENNING" te lezen, waar boven een figuurtje, welke een vertegenwoordiger van het stadsbestuur symboliseert die de penning uitreikt aan Sint Maarten. De heilige is in dit geval dus de ontvanger symboliseert hier dus de gedecoreerde.

Het ontwerp is van de Utrechtse kunstenaar Theo van de Vathorst en wordt gegoten bij de firma Binder in Haarlem.

De Maartenspenning is tot eind 2000 in totaal 52 keer uitgereikt. Een namenlijst is gegeven in het boekje Utrechts eerbetoon 2000.


Literatuur

"Utrechts eerbetoon 2000", onder redactie van C.F.H. Meijer, 2000