Home -> Medailles -> Gemeente -> Onderscheidingen van de Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Medaille van de Stad Amsterdam

Ingesteld op onbekende datum.

Bronzen Medaille

De medaille wordt verleend in drie graden:

Gouden Medaille
Deze wordt verleend aan burgemeesters bij hun afscheid. Bij hoge uitzondering wordt hij toegekend aan iemand die zeer veel voor Amsterdam heeft gedaan en betekend. Deze persoon dient zowel nationaal als internationaal grote bekendheid te genieten.

Zilveren Medaille
Deze wordt toegekend aan personen die zich in de Amsterdamse gemeenschap buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt en de naam van Amsterdam naar buiten toe hebben uitgedragen. De verdiensten kunnen zijn binnen diverse terreinen van de Amsterdamse samenleving: kunst en cultuur, onderwijs, economie, volkshuisvesting, etc.

Bronzen Medaille
Deze medaille wordt niet meer verleend. Wanneer zij is afgeschaft is niet bekend, doch reeds onder burgemeester Van Thijn werd zij al niet meer verleend. Ook de exacte verleningsgronden zijn niet meer bekend.

De medaille is in 1951 voor het eerst geslagen bij Koninklijke Begeer. Het modellé is van H. Bolhuis.


Frans Banninck Cocq Penning

Deze penning is ingesteld op 29 oktober 1996. Hij wordt toegekend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam gedurende een periode van tenminste tien jaar. Het betreft personen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comité's en stichtingen zitting hebben gehad en op die wijze veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend.


Ereteken van Verdienste

Wordt toegekend aan diegenen, die zich gedurende 25 jaar onbezoldigd op bestuursniveau (voorzitter, secretaris, penningmeester, lid dagelijks bestuur) hebben ingezet voor een Amsterdamse vereniging, stichting of instelling. Men hoeft niet in Amsterdam woonachtig te zijn om voor deze onderscheiding in aanmerking te komen.


Museummedaille

Wordt toegekend bij het afscheid van een directeur van een gemeentemuseum. Een enkele keer wordt de medaille ook verleend aan de hoofdconservator en aan personen die een belangrijke schenking doen in de vorm van een collectie of geld aan een Amsterdams museum.


Jubileumpenning

Wordt toegekend aan Amsterdamse verenigingen, stichtingen en instellingen die een bijzonder jubileum vieren. Te beginnen bij 50 jaar en oplopend met 25 jaar: 75 jaar, 100 jaar, 125 jaar, etc.).


Sportmedaille

Wordt toegekend aan een Amsterdammer, danwel een Amsterdamse sportclub, die een unieke sportpresentatie heeft verricht.


Westrijd/tentoonstellingsmedaille

Wordt toegekend aan organisatoren van wedstrijden, toernooien en tentoonstellingen, die vervolgens zelf bepalen welke instantie/persoon daarvoor in aanmerking komt.


Literatuur

Folder "Koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen - een blijk van waardering", uitgave van de Gemeente Amsterdam Sector Algemeen Bestuur, mevr. N.A. Allegro, 1998.
www.amsterdam.nl