Home -> Medailles -> Draaginsignes -> Gevechtsinsigne

Insigne voor Optreden onder Gevechtsomstandigheden

Het Insigne voor Optreden onder Gevechtsomstandigheden, kortweg aangeduidt als het Gevechtsinsigne, werd ingesteld door de minister van Defensie bij ministerieel besluit DO 072/2009005315 van 12 juni 2009. Het insigne kan worden toegekend aan hen, die

Bij ministerieel besluit van 20 juni 2013, nummer BS/2013018635, werd als verduidelijking een definitie van gevechtshandelingen opgevoerd: "iedere vorm van actief en professioneel handelen binnen de taakopdracht van de desbetreffende militair waarbij tevens sprake is van vijandelijk optreden met indirect vuur, direct vuur of hiermee vergelijkbaar gevechtscontact, dan wel van enige andere vorm van excessieve geweldsuitoefening jegens de militair.".
Ook werd de aanvraagtermijn in dit besluit bepaald op uiterlijk zes maanden na afloop van het incident.

Gevechtsinsigne

Het insigne is ovaalvormig en is vervaardigd van bronskleurig metaal. Het insigne vertoont een liggende ovalen krans, waarvan de linkerzijde gevormd wordt door laurierbladeren en de rechterzijde gevormd wordt door eikenbladeren. Op de krans rust een schuin opgericht zwaard.


Bronnen

"Wijziging Besluit Insigne voor Optreden onder Gevechtsomstandigheden", Staatscourant 2013, nummer 18295
"Besluit Insigne voor Optreden onder Gevechtsomstandigheden", Staatscourant 2009, nummer 10785

Gelton, P. (2010, juni). Eerste uitreiking van het Gevechtsinsigne. Decorare. 23, p. 5-8.