Home -> Medailles -> Draaginsignes -> Demobilisatie-insignes

Demobilisatie-insignes

Na de Tweede Wereldoorlog en de Politionele Acties in Indonesiл werden vele Nederlandse militairen gedemobiliseerd. Als blijk van erkentelijkheid voor de door hun verrichte diensten werden diverse demobilisatie-insignes en Erecertificaten ingesteld.

Demobilisatie-insigne Koninklijke Landmacht (Indonesiл)

Het Demobilisatie-insigne Koninklijke Landmacht werd ingesteld bij Ministeriлle Beschikking no. 154739 van 2 oktober 1950. Het insigne werd, samen met een Erecertificaat, uitgereikt aan militairen van de Koninklijke Landmacht die in het tijdvak gelegen tussen 15 augustus 1945 en 27 december 1949 gedurende tenminste zes maanden dienst hebben gedaan op het grondgebied van het voormalige Nederlands-Indiл en die dienst op goede wijze hebben vervuld en werden gedemobiliseerd.
Het insigne werd niet toegekend aan beroepspersoneel dat niet werd gedemobiliseerd. Het werd wel toegekend aan diensplichtigen en oorlogsvrijwilligers.

Het Demobilisatie-inigne bestaat uit een kruislings geplaatste palmtak en een omhoog geheven Romeins zwaard, welke worden gedekt door een platte (Engelse) helm. Het formaat van dit insigne is 12 x 10 millimeter. De uitvoering is in gebrand zilver.
Op de achterzijde van het insigne is een ovale beugel aangesoldeerd (afmeting 17 x 12 millimeter), waarop aan de bovenzijde is ingeslagen "KON.BEGEER". De beugel was bedoeld om het insigne in het knoopsgat te bevestigen.

Het insigne is ontworpen door Frans Smits.

Moderne afslagen zijn gefabriceerd van een verzilverd metaal en hebben in plaats van de beugel een steekspeldbevestiging.

Demobilisatie-insigne Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger 1940-1945

Ingesteld door de Commandant van het Leger in Indonesiл in 1950 en toegekend als blijk van erkenning voor hen, die op trouwe en waardige wijze het Vaderland hebben gediend in het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger tijdens de Wereldoorlog 1940-1945. Het insigne werd uitgereikt met een door de Legercommandant ondertekend Erecertificaat.

Het Demobilisatie-insigne bestaat uit een kruislings geplaatste leger-klewang en een omhoog gerichte karabijn, welke gedekt worden door een KNIL-rimboehoed. Het insigne is uitgevoerd in gebrand zilver en heeft een afmeting van 12 x 12 millimeter. Aan de keerzijde is een 64 millimeter lange steekspeld aangebracht.

Het insigne is ontworpen door Frans Smits.

Ook van dit insigne zijn moderne afslagen bekend in een verzilverd metaal.

Demobilisatie-insigne Koninklijke Marine 1940-1945

Ingesteld bij Ministeriлle Circulaire Z. 1699 van 1947 als blijk van erkentelijkheid van de Minister van Marine. Het Demobilisatie-insigne werd uitgereikt aan die gewezen militairen van de Koninklijke Marine, die in het tijdvak gelegen tussen 10 mei 1940 en 1 november 1945 gedurende tenminste zes maanden werkelijke dienst op goede wijze hebben verricht.

Het Demobilisatie-insigne wordt toegekend met een door de Minister van Marine ondertekend Erecertificaat.

Het insigne bestaat uit een onklaar anker, gedekt door een Koninklijke kroon en rustend op twee in een V-vorm gedrapeerde palmtakken. Het insigne is van verguld brons en is 15 x 15 millimeter in afmeting.

De fabricant is de Firma Van Wielik uit Den Haag.

Demobilisatie-insigne Nederlands-Indiл Koninklijke Marine

Het Demobilisatue-insigne Nederlands-Indiл van de Koninklijke Marine werd ingesteld bij Ministeriлle Beschikking PD 125/183/3/46 van 6 juni 1946. Het werd uitgereikt aan Marine-personeel, dat op trouwe en waardige wijze het Vaderland heeft gediend bij het herstellen van Orde en Rust in Nederlands-Indiл, na de capitulatie van Japan (15 augustus 1945). Deze periode moest minimaal zes maanden bedragen (vanaf 1951 werd deze periode teruggebracht naar drie maanden).

Het insigne werd toegekend met een door de Minister van Marine ondertekend Erecertificaat.

Het insigne bestaat uit gekroond onklaar anker, geflankeerd door palmbomen en rustend op een set golven. Het insigne is gemaakt van verguld brons en heeft een afmeting van 20 bij 13 millimeter. Aan de achterzijde is een 50 millimeter lange steekspeld gemonteerd.


Bronnen

"Regeling betreffende gedemobiliseerde militairen, die in aanmerking komen voor het ontvangen van een erecertificaat en een demobilisatie-insigne", Legerorders 1950 no. 288 L-LM
"Regeling betreffende gedemobiliseerde militairen, die in aanmerking komen voor het ontvangen van een erecertificaat en een demobilisatie-insigne", Legerorders 1950 no. 254 L-LM

Bartels, J.A.C. & B. Kist (1999). Vййl Veren! Frans Smits, Militair Stylist. Zaltbommel: Europese Bibliotheek, p. 69.
Bax, dr. W.F. (1951). De Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam/ís-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., p. 35-36.
Keers, B. (2022). De medailleontwerpen van Frans Smits sr. (1946-2003). Zeist: Vereniging Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen, p. 16-17.
Meijer, H.G. (2004, maart). Demobilisatie-insignes. Decorare. 11, p. 21-25