Home -> Medailles -> Trouwe dienst -> Draagpenning voor trouwe dienst van de N.V. Fabriek voor Persplastiek Gebr. Van Niftrik

Draagpenning voor trouwe dienst van de N.V. Fabriek voor Persplastiek Gebr. Van Niftrik

Ingesteld in 1941.

Het is een ronde draagpenning met een middellijn van 30 millimeter. De voorzijde vertoont het vignet van de firma: een V in een halve cirkel en een N in een hele cirkel. Dit omgeven door het randschrift: "N.V. FABRIEK VOOR PERSPLASTIEK GEBR. VAN NIFTRIK - PUTTE N.B.".
Op de keerzijde is tussen twee samengebonden palm- en lauwertakken het opschrift te lezen: "VOOR [inscriptieruimte] TROUWEN DIENST". Hieronder is een cartouche geplaatst, waarin de naam van de ontvanger kon worden gegrafeerd.

Naar het batonsoverzicht

Het lint is geel/blauw.


Literatuur

Weiler, Jhr. ir. A.C. von (1960). Naamloze Venootschap Koninklijke Begeer Ateliers voor Edelsmeed- en Penningkunst Voorschoten. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960. Deel V. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., p. 53 [1509]