Home -> Medailles -> Trouwe dienst -> Draagpenning voor 40-jarige trouwe dienst van de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken

Draagpenning voor trouwe dienst van de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken

Voor 25-jarige trouwe dienst

Na de Tweede Wereldoorlog was goud schaars. Reden voor de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken om in plaats van het gebruikelijke zakhorloge een draagpenning te doen vervaardigen voor personeel dat 25 jaar in diens was.

Deze draagpenning was 28 x 18 millimeter in formaat en had afgeronde hoeken. De voorzijde vertoont het opschrift: "25 JARIGE TROUWE DIENST BIJ DE N.V. PHILIPS GLOEILAMPEN FABRIEKEN".
De keerzijde vertoont het opschrift: "GOED VOOR EEN GOUDEN HORLOGE, ZOODRA DIE WEER VERKRIJGBAAR ZIJN, VOOR: [naam begiftigde]".

Voor 40-jarige trouwe dienst

In 1938 is een ronde medaille met een middellijn van 21 millimeter geslagen bij Koninklijke Begeer. De voorzijde vertoont een gloeilamp, omgeven door lichtstralen, en het opschrift "N.V. PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN".
De keerzijde vertoont een lauwerkrans, waarbinnen het opschrift: "VOOR 40 JARIGEN TROUWEN DIENST".

Naar het batonsoverzicht

Het lint, 20 millimeter in breedte, is rood/wit.


Literatuur

Weiler, Jhr. ir. A.C. von (1960). Naamloze Venootschap Koninklijke Begeer Ateliers voor Edelsmeed- en Penningkunst Voorschoten. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960. Deel V. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., p. 35 [1277], 53 [1508].