Home -> Medailles -> Trouwe dienst -> Onderscheidingsteken voor langdurige dienst

Onderscheidingsteken voor langdurige dienst

In 1895 werden drie onderscheidingstekens ingevoerd, voor respectievelijk 6, 18 en 30 jaar trouwe dienst als onderofficier. Deze onderscheidingstekens bestonden uit een gekroonde "W" en waren respectievelijk in scharlakenrood garen, zilver- of gouddraad geborduurd. Het formaat van het onderscheidingsteken is om en nabij de 55 millimeter hoog en 45 millimeter breed. Ze werden gedragen op de linkermouw op een afstand van 13,5 centimeter van de gebogen elleboog.

Voor onderofficieren van het KNIL kwam het onderscheidingsteken in 1897 beschikbaar (in zilver- en gouddraad).

Bij de herziening van het beloningsstelsel voor onderofficieren bij K.B. no. 30 van 18 februari 1904 kwamen de onderscheidingstekens voor 18 en 30 jaar te vervallen. Daarvoor in de plaats kwamen gespen op de medailles voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst.

Bij Legerorder nr. 385 van 1948 werd de toekenning van het onderscheidingsteken beperkt tot het beroepspersoneel van de Koninklijke Landmacht

Bij Koninklijk besluit no. 22 van 25 januari 1951 werd de "W" gewijzigd in een "J" (Legerorder nr. 35L van 1951).

Bij MinisteriŽle Beschikking van 5 april 1951 (Legerorder nr. 79L-LM-O van 1951) werden de onderscheidingstekens volledig afgeschaft, onder bepaling dat "de militairen, aan wie het onderscheidingsteken voor zesjarige dienst is toegekend (...) blijven gerechtigd dit onderscheidingsteken te dragen tot het tijdstip, waarop aan hen de bronzen medaille voor trouwe dienst wordt toegekend..

Het is zo goed als zeker dat de gekroonde roodscharlaken "J" nooit officieel is uitgereikt. Er zijn echter diverse exemplaren op de verzamelmarkt in omloop.


Bronnen

Coenders, C.P., C. van Ekeris & B.C. Cats. De Mouwemblemen van het Nederlandse Leger. Breda: Uitgeverij "Brabantia Nostra", p. 54.
Neut, J.R. van der (2000). Langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Nederlandse Krijgsmacht. Hoorn: eigen uitgave, p. 38-43.