Home -> Medailles -> Trouwe dienst -> Medaille voor IJver en Trouw

Medaille voor IJver en Trouw

Ingesteld bij Koninklijk besluit van 14 februari 1877 ter aanmoediging en beloning van langdurige, ijverige en trouwe diensten door minder geëmployeerden, werklieden en bedienden, werkzaam bij inrichtingen van ?s Rijks Land- en Zeemacht.

Medaille voor IJver en Trouw in goudDe voorzijde van deze ovale medaille toont de rechtsgerichte beeltenis van Koning Willem III, omcirkelt door de tekst "WILLEM III KONING DER NEDERLANDEN G.H.V.L." (Groot Hertog van Luxemburg). Er zijn twee versies bekend van deze voorzijde: één met en één zonder de initialen van ontwerper Jan Menger onder de beeltenis van Willem III ("J.J.P.M.").
De keerzijde heeft binnen een krans van eikenbladeren de tekst "VOOR / IJVER / EN / TROUW".
De medaille werd toegekend in brons voor 12 jaar dienst, in zilver voor 24 jaar dienst en in goud voor 36 jaar dienst en heeft een formaat van 31 bij 26 millimeter.

Medaille voor IJver en Trouw in bronsBij Koninklijk besluit no. 24 van 16 december 1894 werd bepaald dat de medaille niet meer verleend zou worden aan personen die sinds 1 januari 1891 in dienst waren getreden.

Naar het batonsoverzicht

Het lint, 37 millimeter in breedte, is geheel oranje.

Er zijn miniaturen bekend met het formaat 17 bij 13 millimeter.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en Koloniën (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Bax, dr. W.F., Biemans, R. & Boutier, H. (2021). De geïllustreerde Bax. Ridderorden, eretekens, draagtekens en penningen (1813-1945). A Algemene draagtekens en penningen. Wageningen: Zonder uitgever, p. 153-155.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 116.