Home -> Medailles -> Trouwe dienst -> Dienst Justitiële Inrichtingen

Dienst Justitiële Inrichtingen

Medaille voor trouwe en langdurige dienst bij de Dienst Justitiële Inrichtingen

Ingesteld bij Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 28 november 2017, nr. 2132323 en qua toekenningscriterium aangevuld bij Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 8 oktober 2018, nr. 2331915. De medaille wordt eenmalig toegekend aan de ambtenaar, die het dragen van een uniform is voorgeschreven en aan wie:

  1. gedurende een periode van 12,5 jaar zonder wezenlijke onderbreking werkzaamheden ten behoeve van DJI is opgedragen: medaille met bijbehorend baton;
  2. gedurende een periode van 25 jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DJI is opgedragen: medaille met het jaarteken XXV met bijbehorende baton;
  3. gedurende een periode van 40 jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DJI is opgedragen: medaille met het jaarteken XL met bijbehorende baton;
  4. gedurende een periode van 50 jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DJI is opgedragen: medaille met het jaarteken L met bijbehorende baton.

Voor de bepaling van genoemde perioden wordt het tijdbestek dat een ambtenaar met instemming van de Minister binnen of buiten het Koninkrijk op het terrein van DJI is tewerkgesteld, meegerekend. Daarnaast komt een ambtenaar met een wezenlijke onderbreking in zijn dienstverband bij DJI eveneens in aanmerking voor de medaille indien het tijdbestek voorafgaande en na de onderbreking samengeteld gelijk is aan de hiervoor genoemde perioden.

De medaille is beschreven in bijlage 1 van het instellingsbesluit. Deze is helaas niet gepubliceerd, waardoor ik hier nu geen omschrijving kan geven.

Medaille voor trouwe en langdurige dienst bij de Dienst Justitiële InrichtingenMedaille voor trouwe en langdurige dienst bij de Dienst Justitiële InrichtingenMedaille voor trouwe en langdurige dienst bij de Dienst Justitiële InrichtingenMedaille voor trouwe en langdurige dienst bij de Dienst Justitiële Inrichtingen

Penning voor trouwe en langdurige dienst bij de Dienst Justitiële Inrichtingen

Gouden Penning voor 40 jaar

Ingesteld bij Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 28 november 2017, nr. 2132323. De penning wordt door de minister toegekend aan het overige, niet-geuniformeerde personeel van de Dienst, die:

  1. gedurende een periode van 12,5 jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DJI is opgedragen: de bronzen penning;
  2. gedurende een periode van 25 jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DJI is opgedragen: de zilveren penning;
  3. gedurende een periode van 40 jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DJI is opgedragen: de gouden penning;
  4. gedurende een periode van 50 jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DII is opgedragen: de antiek gouden penning.

Voor de bepaling van genoemde perioden wordt het tijdbestek dat een ambtenaar met instemming van de Minister binnen of buiten het Koninkrijk op het terrein van DJI is tewerkgesteld, meegerekend. Daarnaast komt een ambtenaar met een wezenlijke onderbreking in zijn dienstverband bij DJI eveneens in aanmerking voor de penning indien het tijdbestek voorafgaande en na de onderbreking samengeteld gelijk is aan de hiervoor genoemde perioden.

De penning is beschreven in bijlage 2 van het instellingsbesluit. Deze is helaas niet gepubliceerd, waardoor ik hier nu geen omschrijving kan geven.