Home -> Medailles -> Trouwe dienst

Onderscheidingen voor trouwe dienst

Datum Onderscheiding
2017 Medaille voor trouwe en langdurige dienst bij de Dienst Justitiële Inrichtingen
2006 Medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie
1998 Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid
1971 Politie-medaille (Gemeente Amsterdam)
1967 Kruis van de KNBV en de NVBC voor langdurige brandweerdienst
1958 Vrijwilligersmedaille
1952 Kruis voor trouwe brandweerdienst van de Koninklijke Nederlandse Brandweervereniging
1945 Kruis voor brandweerdienst van de Nederlandsche Vereeniging van Brandweercommandanten
1944 Cheffron Oorlogsdienstjaren
1942 Erepenning voor trouwe dienst van Ter Kuile & Zonen N.V.
1941 Draagpenning voor trouwen dienst van de N.V. Fabriek voor Persplastiek Gebr. Van Niftrik
1940 Medaille voor trouwe dienst van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen
1938 Draagpenning voor trouwe dienst van de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken
1927 Medaille voor trouwen brandweerdienst van de Koninklijke Nederlandsche Brandweervereeniging
1926 Medaille voor trouwe dienst van het Nederlandse Rode Kruis
1926 Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Marine-Kustwacht
1914 Medaille voor trouw Huispersoneel van de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen
1913 Kruis voor trouwe politiedienst (A.N.P.B.)
1909 Medaille voor trouwe dienst bij de Rijksveldwacht
1905 Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier der Marine Stoomvaartdienst
1903 Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Militaire Kustwacht
1903 Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij het Militaire Loodswezen
1896 Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier der Koninklijke Marine Reserve
1896 Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Marine Reserve
1895 Onderscheidingsteken voor langdurige dienst
1888 Medaille voor trouwe politiedienst (A.N.P.B.)
1877 Medaille voor IJver en Trouw
1851 Eereteeken tot belooning van eervolle langdurige werkelijke dienst bij de schutterijen
1845 Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Zeemacht
1844 Onderscheidingsteken voor eervolle langdurige Nederlandse effectieve dienst als officier
1825 Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst
Op onbekende datum
? Dienstkruis van de Nederlandse Bond van Onbezoldigde Opsporingsambtenaren en Bewakingspersoneel (N.B.O.B.)
? Draagmedaille voor trouwe dienst bij het Korps Vrijwillige Politie (Gemeente Amsterdam)
? Medaille voor trouwe dienst bij het Politiecorps Suriname
? Medaille voor langdurig lidmaatschap van de Bond van Nederlandse Oorlogs- en Dienstslachtoffers
? Dr. C.B. Tilanuspenning van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Eerste Hulp bij Ongelukken