Home -> Medailles -> Reddingmedailles -> Watersnoodmedaille

Watersnoodmedaille

Voor de eerste maal ingesteld bij K.B. no. 11 van 27 maart 1855 en uitgereikt ter beloning van ijver, moed, beleid en zelfopoffering, betoond bij gelegenheid van watersnood.

Watersnoodmedaille 1926 in bronsHet is een ronde medaille met een middellijn van 50 millimeter. De voorzijde vertoont het naar rechts gerichte borstbeeld van Koning Willem III met als omschrift "WILLEM III KONING DER NEDERLANDEN G.H.V.L.". Onder de nek van de koning: "J.P.M.MENGER.F."
De keerzijde toot een ontrold perkament waarop de tekst "DE KONING AAN       " (waarna de naam van de gedecoreerde werd ingegraveerd). Om het perkament een krans van oranje- en eikenloof welke bovenaan bijeenkomen bij een koninklijke kroon. Langs de rand van de medaille is de tekst "WATERSNOOD VAN 1855" te lezen.

De medaille werd vervaardigd in zilver en brons.

De Watersnoodmedaille is - steeds met gewijzigde tekst op de achterzijde - verleend tijdens de waternoden van 1855 (K.B. no. 11 van 27 maart 1855), van 1861 (K.B. no. 66 van 24 maart 1861), van 1876 (K.B. no. 18 van 5 april 1876), van 1916 (K.B. no. 83 van 6 maart 1916) en van 1926 (K.B. no. 3 van 20 januari 1926).

Mocht een decorandus die reeds begiftigd was met een Watersnoodmedaille een tweede keer gedecoreerd worden, dan werd er in het betreffende metaal een gesp toegevoegd in de vorm van een lauwertak welke was omwonden met lint. Op het lint de tekst "WATERSNOOD VAN     " gevolgd door het betreffende jaartal.

Naar het batonoverzichtNaar het batonoverzicht

Het lint is 37 millimeter breed en geheel oranjegeel. Wordt alleen een baton gedragen, dan wordt hierop een achtpuntige gebombeerde ster in het betreffende metaal gedragen.

Het is opmerkelijk te noemen dat er voor de watersnood in 1953 geen medaille is geslagen.

In totaal werden de volgende aantallen medailles en gespen vergeven:

Onderscheiding   1855 1861 1876 1916 1926
Zilveren Medaille   40 84 86 141 249
Bronzen Medaille   52 173 117 221 991
Zilveren Gesp   - 13 12 - 1
Bronzen Gesp   - 2 5 (6) - 1

Van de volgende Watersnoodmedailles zijn registers in PDF beschikbaar:


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1951). De Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam/'s-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., p. 41-42.
Bax, dr. W.F., Biemans, R. & Boutier, H. (2021). De geïllustreerde Bax. Ridderorden, eretekens, draagtekens en penningen (1813-1945). A Algemene draagtekens en penningen. Wageningen: Zonder uitgever, p. 114-115.
Biemans, R.W.H. & H.M. Boetier (2018). De Watersnoodmedaille in het Koninkrijk der Nederlanden. Fotoatlas. Amersfoort: Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer.
Biemans, R.W.H. & H.M. Boetier (2017). De watersnoodmedaille in het Koninkrijk der Nederlanden. Foto Atlas. Wageningen: Uitgeverij Asini.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 130.
Schouls, L. (2015, juni). De Watersnoodster 1953-2003. In: Decorare, 33, p. 20-22.
Spaans Azn., M. & C.P. Mulder (2009). Wel Verdiend. Deel 10. Watersnoodmedailles. 's-Gravenhage/Rotterdam: eigen uitgave.

Met dank aan de heer Lucas A. Ocken voor het aanleveren van de afbeelding.