Home -> Medailles -> Reddingmedailles

Reddingmedailles

Datum Onderscheiding
1958 Erekruis voor uitmuntend dienstbetoon van de A.N.W.B. Wegenwacht
1946 Herinneringsmedaille 1940-1945 van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen
1946 Herinneringsmedaille 1940-1945 van de Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij
1940 Medaille voor trouwe dienst van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen
1935 Reddingsmedaille van het Leger des Heils
1924 Koopvaardij-orde van de Vereniging "Het Nederlandsch Zeewezen"
1914 Medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (in brons)
1911 Medaille van het Carnegie Heldenfonds
1909 Draagmedaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen
1908 Medaille voor Moed en Zelfopoffering van de Huisorde van Oranje
1904 Medaille van Koningin-Moeder Emma voor redding van schipbreukelingen
1897 Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon (draagpenning)
1890 Draagmedaille van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen
1855 Watersnoodmedaille
1842 Kleine (leg)medaille van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen
1842 Medaille van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen (bronzen legpenning)
1841 Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon (bronzen legpenning)
1840 Medaille van de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij
1838 Medaille van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen (gouden & zilveren legpenning)
1822 Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon (gouden & zilveren legpenning)
1815 Enkhuiser Belooningspenning voor Menschlievendheid
1785 Medaille van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
1779 Legmedaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (in zilver)
1767 Legmedaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (in goud)
Op onbekende datum
? Medaille van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
? Draagteken van de Nederlandse Vereniging "De Reddingmedaille"
? Erepenning van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen
? Gemeentelijke Reddingmedaille van Rotterdam
? Prins Hendrikmedaille van het Prins Hendrik Fonds
? Dr. Merens Legpenning van het Dr. W.E. Merens Fonds
? C. Sijthoff-Reddingmedaille
? Jan van Hoofkruis van de Nationale Padvindersraad